ลองเลย!!

LAZADA 5.5

ช้อปสนุกทุกองศา!

5 -7 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

สภาพแวดล้อม และปัญหาที่พบบ่อยในการใช้ยาในปลาสวยงาม!

การดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการรักษาโรคและความเจ็บป่วยของปลา ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะปลาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ในน้ำตลอดเวลา 

ดังนั้น กิจกรรมในการดำรงชีวิต เช่น การกิน การหายใจ การขับถ่าย และการสืบพันธุ์ล้วนอาศัยน้ำเป็นสื่อกลาง

หากสภาพน้ำที่เลี้ยงไม่เหมาะกับการดำรงชีวิต การดำรงชีวิตแบบปกติในปัจจุบัน ก็จะส่งผลต่อความเจ็บป่วยของปลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

โดยเฉพาะปลาป่วยที่มีสุขภาพไม่ดี พวกเขาต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าปลาธรรมดาที่มีความแข็งแกร่งมากกว่า

สภาพแวดล้อม และปัญหาที่พบบ่อยในการใช้ยาในปลาสวยงาม

ผู้เพาะพันธุ์ปลาที่ดีจึงต้องศึกษาชีววิทยาของปลาแต่ละชนิดที่จะเลี้ยงเพื่อดูว่าจะเลี้ยงในสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงใด อาจศึกษาได้จากตำราการเลี้ยงปลา ถามจากผู้มีประสบการณ์ หรือสังเกตจากการทดลองเลี้ยงเอง ดังนั้นเราจะรู้และเข้าใจว่าปลาแต่ละชนิดต้องการสภาพแวดล้อมแบบใด

รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพแวดล้อมที่ดี

สภาพแวดล้อมที่ดี หมายถึง สภาพน้ำที่สะอาด มีออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมาก มีอินทรียวัตถุในน้ำเล็กน้อย ไม่มีสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมอื่น ๆ ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออาจหมายถึงน้ำที่มีระดับความขุ่นและมีแพลงก์ตอนพืชในปริมาณสูงซึ่งใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติ เพื่ออำพรางตัวปลา มีน้ำไหลสม่ำเสมอ หรืออาจจะเป็นน้ำนิ่งก็ได้ มีการไหลเวียนของน้ำน้อยเหมาะกับปลาแต่ละชนิด สิ่งเหล่านี้เกษตรกรควรศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อให้ปลาแข็งแรง เมื่อปลามีสุขภาพดี พวกมันจะทนทานต่อโรค ปรสิต และเชื้อโรคอื่นๆ ได้มากขึ้น จะทำให้ปลาป่วยได้ยากขึ้น

อย่างไรก็ตามแม้ปลาที่เลี้ยงจะมีสุขภาพแข็งแรง แต่ในแต่ละช่วงเวลา พบว่าปลาจะอ่อนแอกว่าปกติ เช่น ในลูกปลา หรือปลาที่แก่มาก ปลาที่ตั้งท้อง ปลาที่วางไข่ ปลาที่เลี้ยงลูก เป็นต้น ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงที่ปลามีแนวโน้มที่จะป่วยได้ง่ายจากการติดเชื้อปรสิต แบคทีเรีย เชื้อรา หรือไวรัส ดังนั้นผู้ดูแลควรสังเกตปลาอย่างใกล้ชิด และเมื่อพบความผิดปกติควรรีบค้นหาสาเหตุของความผิดปกติและหาวิธีแก้ไขและรักษาที่เหมาะสม

ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้ยาในสัตว์น้ำ

ปัญหาสำคัญคือการใช้ยาและสารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ยาผิดตามโรค ใช้ปริมาณมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ระยะเวลาในการให้ยาไม่เหมาะสม วิธีการจ่ายยาที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้ยาและสารเคมีในทางที่ผิด ได้แก่:

- การใช้น้ำยาปรับน้ำที่ไม่ทราบส่วนประกอบ คุณสมบัติไม่เป็นที่รู้จักโดยการหยดหรือเติมลงในน้ำทุกครั้งหลังเปลี่ยนน้ำ หากน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำประปาสะอาดแล้ว การเติมสารเคมีถือเป็นการเติมสารพิษลงในน้ำทำให้สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของปลาแย่ลง

- การใช้ยาที่มีคุณสมบัติรักษาได้ทั้งโรคปรสิต แบคทีเรีย และเชื้อรา ครอบคลุมทุกโรค กับปลาอ่อนแอโดยไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ถือเป็นวิธีที่ผิด เนื่องจากไม่มียาสำหรับสัตว์น้ำที่สามารถรักษาได้ทุกโรค การโฆษณาเกินจริงจะทำให้ผู้เพาะพันธุ์ใช้ยาหรือสารเคมีเกินความจำเป็น และไม่สอดคล้องกับอาการหรือโรคของปลาส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผล สิ้นเปลืองและทำให้อาการของโรคมีความซับซ้อนมากขึ้น เมื่อวินิจฉัยโรคในเวลาต่อมาพบว่าปลามีอาการหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ เหงือกอักเสบ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดโรคตลอดจนภาวะแทรกซ้อนและจากการใช้ยาผิดประเภท

อีกตัวอย่างทั่วไปของการใช้ยาและสารเคมีที่ไม่เหมาะสมคือ การใช้เกลือในปริมาณเล็กน้อย เติมลงในน้ำทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำ นี่เป็นกรณีเดียวกันเมื่อเติมสารปรับสภาพน้ำที่แตกต่างกันซึ่งระคายเคืองต่อเหงือกและผิวหนังของปลาน้อยลง ทำให้เกิดอาการระคายเคืองน้อยลงหรือไม่สังเกตเลย แต่จะมีผลที่ตามมาของการใช้เกลือเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ปลาและปรสิตที่อาจมีอยู่ในปลามีความทนทานต่อระดับความเค็ม ทำให้การรักษาปรสิตทำได้ยาก

สิ่งที่ควรพิจารณาและระมัดระวังเสมอเมื่อใช้สารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คือ "ใช้เมื่อจำเป็น" ไม่ใช่ใช้ตลอดเวลา เพราะถึงแม้ว่าสารเคมีจะปลอดภัยสำหรับปลา แต่ก็สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในตู้ปลาได้เช่นกัน เช่น เกลืออาจทำให้แบคทีเรียบางชนิดเจริญเติบโตมากขึ้น เพราะชอบสภาพแวดล้อมที่มีรสเค็ม เป็นต้น

การเลือกซื้อยาหรือสารเคมีที่ใช้

เราสามารถเลือกซื้อยาหรือสารเคมีได้ สามารถหาซื้อได้จากหลายแหล่ง เช่น ตลาดนัด ร้านขายปลา ร้านขายยา และร้านขายเคมีภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับคุณภาพและชนิดของสารเคมีที่ต้องการ แต่สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลือกซื้อยาหรือสารเคมีใดๆก็คือ ปลามีโรคอะไร? เกิดอะไรขึ้น? จำเป็นต้องใช้ยาหรือสารชนิดใดในการรักษาหรือไม่?

ความผิดปกติของปลาหลายชนิดอาจไม่จำเป็นต้องใช้ยาหรือสารเคมีในการรักษา พวกเขาแค่ต้องการเวลาและการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง หากจำเป็นต้องใช้ยาและสารเคมีควรตรวจสอบฉลากยาว่ามีสารเคมีเป็นส่วนผสมที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการหรือไม่ สีและเนื้อสัมผัสของส่วนประกอบยาที่สังเกตสอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดหรือไม่? หากไม่ทราบควรหาข้อมูลเบื้องต้นจากหนังสือหรือขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์หรือนักวิชาการผู้มีประสบการณ์ก่อน

ปัจจุบันมียาและสารเคมีหลายประเภทที่ผู้ขายอ้างว่าใช้สำหรับปลา แต่มักไม่ได้ระบุองค์ประกอบของยา หรือสารออกฤทธิ์ เจ้าของทุกคนควรร่วมมือกันปฏิเสธการซื้อยาที่ไม่มีรายละเอียดของยาและส่วนผสมเหล่านี้ รวมถึงยาหรือสารเคมีที่เกินความจริงเพื่อไม่สนับสนุนผู้ผลิตยาปลอมเพื่อใช้ในปลาเพื่อขายในตลาด.

รายละเอียดเพิ่มเติม