Skip to main content

Posts

ปลาก้างพระร่วง (ปลาผี) ลักษณะ สถานภาพ วิธีเลี้ยงในตู้ปลา

Photo by : Arunee Rodloy ปลาก้างพระร่วง (Glass catfish) ปลาก้างพระร่วง ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Kryptopterus vitreolus Ng & Kottelat, 2013 เป็น ใน กลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Kryptopterus ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Siluridae ปลาก้างพระร่วง มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Glass catfish และยังมีชื่ออื่น คือ ปลาผี, ปลากระจก ลักษณะ ปลาก้างพระร่วง ลักษณะเด่น "ปลาก้างพระร่วง หรือ ปลาผี" มีลักษณะโดดเด่นคือบริเวณลำตัวเนื้อปลาจะมีความโปร่งใส ทำให้มองเห็นกระดูกหรือก้างภายในตัวได้อย่างชัดเจน จึงมีชื่อเรียกว่าปลาผี หรือ ปลากระจก (Glass catfish) ส่วนชื่อก้างพระร่วง นั้น มีเรื่องเล่ากันมาว่า พระร่วงได้เสวยปลาชนิดนี้จนเหลือแต่ก้าง จึงทิ้งลงน้ำและกล่าววาจาสัจว่า ขอให้ปลาตัวนี้ฟื้นชีพขึ้นมา จึงได้ตั้งชื่อว่า "ปลาก้างพระร่วง" เนื่องจากเป็นปลาที่มีลักษณะแปลก สวยงาม เลี้ยงง่าย จึงได้รับความนิยมนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม และได้รับความนิยมเลี้ยงทั่วโลก ลักษณะทั่วไป ปลาก้างพระร่วง มีลักษณะลำตัวยาวแบนข้าง มีหนวด 2 คู่ หนวดคู่แรกอยู่บนขากรรไกรบน มีขนาดยาวและชี้ไปด้านหน้า ส่วนหนวดคู่ท

ปลาเสือพ่นน้ำ (ปลาเสือพ่นน้ำสยาม, ปลาเสือพ่นน้ำนครสวรรค์)

ปลาเสือพ่นน้ำ (Archer fish) ปลาเสือพ่นน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Toxotes siamensis Kottelat & Tan, 2018 เป็น สัตว์น้ำ ใน กลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Toxotes ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ ชื่อสกุลของปลาเสือพ่นน้ำ คือ Toxotes เป็นภาษากรีก แปลว่า “นักยิงธนู” นักเลี้ยงปลาทั่วโลกก็รู้จักมันในชื่อทางการค้าว่า “Archer fish” หรือปลานักยิงธนูนั่นเอง ปลาเสือพ่นน้ำ มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Archer fish, Largescale archerfish และยังมีชื่ออื่น คือ ปลาเสือพ่นน้ำสยาม, ปลาเสือพ่นน้ำนครสวรรค์ ลักษณะ ปลาเสือพ่นน้ำ ลักษณะเด่น "ปลาเสือพ่นน้ำ" เป็นปลาที่มีพฤติกรรมที่เด่นและแปลก คือ ชอบพ่นน้ำเพื่อจับแมลงมากินเป็นอาหาร ปลาเสือพ่นน้ำมีสายตานั้นดีมาก สามารถมองเห็นแมลงที่เกาะซ่อนตัวอยู่ตามกิ่งไม้และพ่นน้ำไปที่แมลง โดยจะใช้ลิ้นดันร่องในปากแล้วปิดเหงือกเพื่อเพิ่มแรงดันให้น้ำพุ่งออกจากปากใส่แมลงอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เมื่อแมลงตกลงมาในน้ำ มันจะรีบตะคลุบกินอย่างรวดเร็ว ตาของปลาเสือพ่นน้ำสามารถหมุนในขณะมองหาเหยื่อได้ เพื่อหาจุดยิงที่ดีที่สุด สามารถพ่นน้ำได้สูง 1 – 2 เมตร ลักษณะทั่วไป ปลาเสือพ่

ปลาเข็มงวง (ปลาเข็มช้าง) ลักษณะ วิธีเลี้ยงในตู้ปลา สถานภาพ

Photo by : Arunee Rodloy ปลาเข็มงวง, ปลาเข็มช้าง (Forest Halfbeak fish) ปลาเข็มงวง (ปลาเข็มช้าง) ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Hemirhamphodon pogonognathus Bleeker,1853 เป็น สัตว์น้ำ ใน กลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Hemirhamphodon ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Hemiramphidae ปลาเข็มงวง (ปลาเข็มช้าง) มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Forest Halfbeak fish และยังมีชื่ออื่น คือ ปลาเข็มช้าง ลักษณะ ปลาเข็มงวง (ปลาเข็มช้าง) ลักษณะเด่น ปลาเข็มงวง (ปลาเข็มช้าง) มีลักษณะเด่นคือ มีรูปร่างลักษณะคล้ายปลาเข็มแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก และมีลักษณะเด่นคือจะงอยปากล่างยาวปลายเป็นติ่งหนังที่ยาวออกงอม้วนลงคล้ายงวงช้าง จึงเป็นที่มาชื่อเรียกว่า "ปลาเข็มงวง" หรือ "ปลาเข็มช้าง" เป็นปลาที่มีการผสมพันธุ์ภายในตัวและออกลูกเป็นตัว ลักษณะทั่วไป ปลาเข็มงวง (ปลาเข็มช้าง) มีลักษณะคล้ายปลาเข็มแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากและมีจะงอยปากล่างยาวปลายเป็นติ่งหนังที่ยาวออกคล้ายงวงโง้งลงด้านล่าง ใต้จะงอยปากล่างมีริ้วแผ่นหนังยาว ครีบหลังมีฐานยาว ครีบหางมีปลายมน ครีบก้นมีฐานสั้นแต่ด้านครบยาวโค้ง ครีบท้องค่อนข้างใหญ่ ตัวผู้มีขนาดใ

ปลารากกล้วย 'คุณรุ่งทิพย์' ลักษณะ วิธีการเลี้ยง การเพาะพันธุ์

Photo by : Arunee Rodloy ปลารากกล้วย 'คุณรุ่งทิพย์' (Piebald horseface loach) ปลารากกล้วย (ปลารากกล้วยคุณรุ่งทิพย์) ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Acantopsis rungthipae Boyd, Nithirogpakdee & Page 2017 เป็น สัตว์น้ำ ใน กลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Acantopsis ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Cobitidae ปลารากกล้วย (ปลารากกล้วยคุณรุ่งทิพย์) มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Piebald horseface loach และยังมีชื่ออื่น คือ ปลารากกล้วยคุณรุ่งทิพย์, ปลาซ่อนทราย ลักษณะ ปลารากกล้วย (ปลารากกล้วยคุณรุ่งทิพย์) ลักษณะเด่น " ปลารากกล้วย " (ปลารากกล้วยคุณรุ่งทิพย์) มีลักษณะเด่นคือ ส่วนหัวยาวเรียว ปากและจมูกยื่นออกไปคล้ายหน้าม้า จึงมีชื่อสามัญว่า " Horseface loach " มีพฤติกรรมชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงในพื้นท้องน้ำที่เป็นทรายที่มีน้ำไหล และด้วยอุปนิสัยชอบซ่อนตัวอยู่ใต้ทราย เวลาตกใจหรือหนีจากศัตรู จะมุดลงใต้พื้นทรายอย่างรวดเร็วเพื่อซ่อนตัว จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า " ปลาซ่อนทราย " ลักษณะทั่วไป ปลารากกล้วย (ปลารากกล้วยคุณรุ่งทิพย์) มีลักษณะลำตัวยาวเรียวแบนข้างเล็กน้อย ลำ

ปลากระทิงไฟ ลักษณะ อาหาร วิธีเลี้ยงในตู้ปลา การเพาะพันธุ์

Photo by : Arunee Rodloy ปลากระทิงไฟ (Fire eel) ปลากระทิงไฟ ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Mastacembelus erythrotaenia Bleeker, 1850 เป็น สัตว์น้ำ ใน กลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Mastacembelus ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Mastacembelidae ปลากระทิงไฟ มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Fire eel ลักษณะ ปลากระทิงไฟ ลักษณะเด่น "ปลากระทิงไฟ" มีลักษณะเด่นคือ มีรูปร่างลำตัวยาวคล้ายงู แบนข้างเล็กน้อย ลำตัวมีสีดำและแถบสีแดงพาดตามความยาวลำตัว ยกเว้นส่วนท้ายลำตัวลำตัวมีสีดำและแถบสีแดงพาดตามความยาวลำตัว ลำตัวที่มีแถบสีแดงโดดเด่น จึงมีชื่อสามัญว่า “Fire eel” เป็นปลาที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามทั่วโลก ลักษณะทั่วไป ปลากระทิงไฟ มีลักษณะลำตัวยาวคล้ายงู แบนข้างเล็กน้อย ลำตัวมีสีดำและแถบสีแดงประมาณ 4-5 แถบ พาดตามความยาวลำตัว ยกเว้นส่วนท้ายลำตัว ซึ่งแถบสีแดงจะไม่ค่อยติดต่อกันตลอดทำให้ดูมีลักษณะคล้ายจุดสีแดง ครีบหลัง ครีบหาง ครีบอก และครีบก้น มีสีดำ จะงอยปากยื่นยาว ที่ปลายของจะงอยปากมีจมูกลักษณะคล้ายท่อและมีช่องเปิดตรงปลาย เป็นปลาขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 1 เมตร อาหารปลากระทิงไฟ กินอะไร ปลากร

ปลาบู่หมาจู (ปลาบู่แคระ) ลักษณะ กินอาหารอะไร วิธีการเลี้ยง

Photo by : Arunee Rodloy ปลาบู่หมาจู (Bumblebee fish) ปลาบู่หมาจู ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Brachygobius doriae (Günther, 1868) เป็น สัตว์น้ำ ใน กลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Brachygobius ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Gobiidae ปลาบู่หมาจู มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Bumblebee fish และยังมีชื่ออื่น คือ บู่หมาจู, ปลาบู่แคระ ลักษณะ ปลาบู่หมาจู ลักษณะเด่น "ปลาบู่หมาจู" มีลักษณะโดดเด่นคือมีรูปร่างและลวดลายสีสันที่แปลกตา ลำตัวมีสีดำสลับเหลืองคล้ายผึ้งหรือแมลงภู่ จึงมีชื่อสามัญว่า “Bumblebee fish” หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “ปลาบู่หมาจู” เพราะเมื่อมองด้านหน้าจะมีลักษณะหน้าสั้นมู่ทู่เหมือนหน้าของหมาจู เป็นปลาสวยงามขนาดเล็กมาก นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามทั่วโลก ลักษณะทั่วไป ปลาบู่หมาจู มีลักษณะเป็นปลาที่มีขนาดเล็กมาก ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 5 ซม. ลำตัวมีสีดำสลับเหลืองคล้ายแมลงภู่ ซึ่งจะมีลักษณะเด่น ๆ คือ นอกจากจะมีครีบหนาม อยู่ด้านหน้าครีบหลังแล้ว และมีการพัฒนาครีบหน้าไปเป็น Suction cup เอาไว้ยึดเกาะกับผิวหน้าของของแข็งที่เจ้าปลาบู่เกาะ อย่างเช่น หิน ไม้ เป็นต้น อาหารปลาบู่หมาจู กิน

ปลาหมูลายจุด (เขี้ยวไก่) ลักษณะ ถิ่นอาศัย วิธีเลี้ยงในตู้ปลา

ปลาหมูลายจุด (Tiger spiny loach) ปลาหมูลายจุด ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Syncrossus beauforti (Smith, 1931) เป็น สัตว์น้ำ ใน กลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Syncrossus ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Botiidae ปลาหมูลายจุด มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Tiger spiny loach, Tiger botia, Chameleon botia Chameleon loach และยังมีชื่ออื่น คือ ปลาหมูเขี้ยวไก่ ลักษณะ ปลาหมูลายจุด ลักษณะเด่น ปลาหมูลายจุด มีลักษณะเด่นคือ มีรูปร่างและสีสันคล้ายคลึงปลาหมูอารีย์ (Ambastaia sidthimunki) ซึ่งเป็นปลาที่อยู่ในสกุลเดียวกันรูปร่างป้อม ลักษณะทั่วไป ปลาหมูลายจุด มีลักษณะลำตัวแบนข้าง หัวเรียวแหลม ปากแหลม ลำตัวเป็นสีเนื้ออมเขียว หัวและหลังมีแถบคาดลำตัวคล้าย ลายเสือ และมีจุดประกระจายทั่วลำตัว ครีบทุกครีบมีสีเหลืองอมส้ม ครีบหลังและครีบหางมีสีส้มและมีแถบดำและจุดดำกระจายทั่ว หากินตาม พื้นท้อง ตามโขดหินและก้อนหิน ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 7 ซม. อาหารปลาหมูลายจุด กินอะไร ปลาหมูลายจุด กินแพลงก์ตอน ไรน้ำ ตัวอ่อนแมลงน้ำ ถิ่นอาศัย ปลาหมูลายจุด มีถิ่นอาศัยพบที่แม่น้ำว้า อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน วิธีเลี้ยงปลา

ปลาหมูอารีย์ ลักษณะ ถิ่นอาศัย กินอะไรเป็นอาหาร วิธีเลี้ยง

ปลาหมูอารีย์ (Dwarf botia, Dwarf loach, Chain botia) ปลาหมูอารีย์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Ambastaia sidthimunki Klausewitz, 1959 เป็น สัตว์น้ำ ใน กลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Ambastaia ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Botiidae ปลาหมูอารีย์ มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Dwarf botia, Dwarf loach, Chain botia ลักษณะ ปลาหมูอารีย์ ลักษณะเด่น ปลาหมูอารีย์ มีลักษณะเด่นคือ ลำตัวแบนข้างเล็กน้อย ค่อนข้างยาวเรียว สีลำตัวเหลืองนวลหรือขาว ถ้ามองจาก ด้านบนจะเห็นแถบสีดำพาดไปตามความยาวลำตัวตามแนวสันหลังจากหัว ไปถึงโคนหาง 2 แถบขนานไปกับแนวครีบหลัง และระหว่างแถบทั้ง 2 นี้จะมีแถบ สีดำเล็ก ๆ เชื่อมติดต่อกันเป็นระยะ ๆ ทำให้เห็นเป็นจุดสีขาวหรือสีเหลืองนวล ขอบดำ ลักษณะทั่วไป ปลาหมูอารีย์ มีลักษณะบริเวณด้านข้างตัว มีแถบสีดำพาดไปตามความยาวลำตัวจากปลายจะงอยปาก ผ่านตาไปถึงโคนครีบหางอีก 1 แถบ ระหว่างแถบสีดำด้านข้างลำตัว กับแถบที่อยู่แนวสันหลังจะมีแถบสีดำเล็ก ๆ เชื่อมติดต่อกันเป็นระยะ ๆ เช่นเดียวกัน และจะทำให้เห็นเป็นจุดสีขาวหรือเหลืองนวลขอบประมาณ 6 จุด อยู่ในแนวเหนือเส้นข้างตัว ปากขนาดเล็กอยู่ปลายสุด มีหนวดสั้น ๆ

ปลาจิ้งจกแดง (ปลาจิ้งจกลายเลอะ) ลักษณะ อาหาร วิธีเลี้ยง

ปลาจิ้งจกแดง (Lizard Loach, Gecko Loach) ปลาจิ้งจกแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Homaloptera ogilviei Alfred, 1967 เป็น สัตว์น้ำ ใน กลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Homaloptera ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Balitoridae ปลาจิ้งจกแดง มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Lizard Loach, Gecko Loach และยังมีชื่ออื่น คือ ปลาจิ้งจกลายเลอะ ลักษณะ ปลาจิ้งจกแดง ลักษณะทั่วไป ปลาจิ้งจกแดง มีลักษณะลายสีน้ำตาลแดง เป็นปล้อง และกลุ่มไม่เป็นระเบียบ ครีบอกและ ครีบท้องสีแดง มีขนาดเล็กกว่าชนิดอื่น ๆ ในสกุล อาหารปลาจิ้งจกแดง กินอะไร ปลาจิ้งจกแดง กินแมลงน้ำ แพลงก์ตอน ตัวอ่อนแมลงน้ำ ถิ่นอาศัย ปลาจิ้งจกแดง มีถิ่นอาศัยในลำธารหรือแม่น้ำ ที่น้ำไหลเอื่อย ที่พื้นท้องน้ำมีพืชน้ำ รากไม้ และเศษใบไม้ ทับถม แถบมาเลเซีย และเกาะบอร์เนียวตะวันออก วิธีเลี้ยงปลาจิ้งจกแดง ในตู้ปลา การเลี้ยงปลาจิ้งจกแดง สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กที่ตกแต่งด้วยก้อนหิน และขอนไม้ *ดูเพิ่มเติม: อุปกรณ์เลี้ยงปลาและอาหารปลาต่างๆ ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า อ้างอิง: อรุณี รอดลอย. ๙๕ ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย ๙๕ ปี กรมประมง : กรมประมง; กระทรวงเกษ

ปลาหมอสี สายพันธุ์เดิม สกุลโคปาดิโครมิส(Copadichromis)

ปลาหมอสี สกุลโคปาลิโครมิส (Genus Copadichromis) มีขนาดระหว่าง 10-12 เซนติเมตร จัดเป็นกลุ่มปลาที่มีขนาด ปานกลาง ส่วนใหญ่มีความยาวไม่เกิน 15 เซนติเมตร สมาชิกของปลาสกุลนี้มี รูปร่างแตกต่างกันไปตามชนิด ในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์วางไข่หากินรวมกันเป็น ฝูงใหญ่ 👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า Photo by J. de Lange ปลาหมอสี สายพันธุ์เดิม สกุลโคปาดิโครมิส(Copadichromis) อาหารหลักของปลาสกุลโคปาติโครมิส คือ แพลงก์ตอนทั้งพืชและสัตว์ ปากของมันจึงพัฒนาให้เหมาะสมต่อการจับอาหารที่มีขนาดเล็ก โดยริมฝีปาก บนและล่างเชื่อมติดกันมีลักษณะคล้ายท่อ ซึ่งสามารถยืดและหดได้ เพื่อความ สะดวกในการจับแพลงก์ตอนเป็นอาหาร ลักษณะของปลาดังกล่าวเป็นลักษณะสำคัญประจำสกุล นอกจากนี้แล้วแพทเทิร์นของเมลานินที่พบในปลาสกุลโคปาติโครมิส มีสองลักษณะคือ เป็นแถบสีดำสองแถบอยู่กลางลำตัวหนึ่งแถบ และอีกหนึ่งแถบอยู่ที่แนวสันหลัง อีกลักษณะหนึ่งของเมลานินคือ มีลักษณะ เป็นจุดสีดำ 3 จุด อยู่บริเวณลําตัวสองจุด และทีโดนหางหนึ่งจุด แพทเทิร์นของสีส่วนใหญ่จะจางหายไปเมื่อปลาโตเต็มวัย หรือในระยะผสมพันธุ์วางไข่ ปลาหมอสี สกุล Copadichromis สายพันธุ์เดิม และสา