ลองเลย!!

LAZADA 5.5

ช้อปสนุกทุกองศา!

5 -7 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

ปลาสอดยักษ์ ปลาสอดมอลลี่ ปลาสอดเซลฟิน สายพันธุ์ต่างๆ ...!

จุดสังเกต ความแตกต่างระหว่างปลามอลลี่ (Molly) พันธุ์ต่าง ๆ สายพันธุ์ป่าแท้ มอลลี่ป่า 3 ชนิด ปลาเซลฟินมอลลี่, ปลาเซลฟินยักษ์ และปลามอลลี่ ...

ปลาสอดมอลลี่ Molly

"ปลามอลลี่" (Molly) คือกลุ่มปลาสวยงามขนาดเล็กที่เลี้ยงง่าย ออกลูกง่าย จึงได้รับความนิยมเลี้ยงกันมาก อยู่ในสกุลเดียวกับปลาหางนกยูง (สกุล Poecilia) แต่มีขนาดตัวใหญ่กว่าปลาหางนกยูง บางคนก็เข้าใจว่าอยู่ในกลุ่มปลาสอด เพราะมีขนาดและลักษณะคล้ายๆ กัน ก็อาจเรียกว่า "ปลาสอดมอลลี่"

ถึงแม้ว่าปลามอลลี่จะเป็นปลาสวยงามที่มีสีสันและลวดลาย ไม่ค่อยหลากหลายสายพันธุ์ได้เหมือนกับปลาหางนกยูง แต่ก็มีลักษณะเด่นที่สง่างามและมีเสน่ห์มาก ก็คือ ครีบกระโดงหลังใหญ่ที่แผ่กว้างและสูง ดูสะดุดตาคล้ายเรือใบ จึงเป็นที่มาของชื่อ "เซลฟิน" บางคนจึงเรียกว่า "ปลาสอดเซลฟิน" หรือบางคนเรียกรวม ๆ ว่า "ปลาเซลฟิน" ด้วยเช่นกัน

ปลาสอดยักษ์ ปลาสอดมอลลี่ ปลาสอดเซลฟิน สายพันธุ์ต่างๆ

ปลาสวยงามในกลุ่มปลามอลลี่ หรือ ปลาสอดซัลฟิน ที่ได้รับนิยมเลี้ยงและซื้อขายกันเป็นปลาสวยงามที่พบเห็นในบ้านเรา มีความหลากหลายสายพันธุ์มาก ซึ่งเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ ที่อาจจะมีต้นกำเนิดมาจากปลามอลลี่สายพันธุ์ป่า 3 ชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ปลาสอดเซลฟินมอลลี่ (Sailfin molly)

ปลาเซลฟินมอลลี่ (Sailfin molly) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Poecilia latipinna Le Sueur, 1821 พบอาศัยอยู่ในถิ่นกำเนิดที่ทวีปอเมริกา แม๊กซิโก เท็กซัส ฟอร์ริดา และเวอร์จิเนีย

ปลาเซลฟินมอลลี่ (Sailfin molly)
photo by fishipedia

ปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ได้ทั้งในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อย ดังนั้นน้ำที่ใช้เลี้ยงจึงจำเป็นต้องผสมเกลือในอัตราส่วน เกลือ 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 10 ลิตร และถ้าหากไม่จำเป็นก็ไม่ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยครั้งนัก

การเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ควรเปลี่ยนถ่ายในทีเดียว ควรมีน้ำเก่าหลงเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่าครึ่งของตู้ และเมื่อเติมน้ำใหม่เข้าควรใส่เกลือตามอัตราส่วนที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น

ชื่อชนิดของปลามาจากภาษาลาติน ซึ่งหมายถึงครีบหลังที่กว้างใหญ่ในปลาเพศผู้ ซึ่งก็คือปลามอลลี่ที่มีครีบกระโดงแผ่กว้างและสูงใหญ่ดูคล้ายเรือใบ สวยงามมาก จึงเรียกว่าปลาเซลฟินมอลลี่ นั่นเอง

จัดว่าเป็นปลาที่มีลักษณะเด่นที่มีความสวยงามมากที่สุดเมื่อเทียบกับปลาในสกุลปลามอลลี่ทั้งหมด เป็นปลาที่มีความสง่างามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปลาชนิดนี้จะมีลำตัวยาวเพรียว หัวแหลม โดยเพศผู้จะมีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 8-10 เซนติเมตร เพศเมียยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร

ปลาสอดซันฟินทองตาแดง

ปลาสอดซันฟินทองตาแดง พันธุ์ยักษ์
photo by New Happy Farm2

การจำแนกเพศของปลาเซลฟินมอลลี่ จุดสังเกตดูที่ขนาดของลำตัวปลา ครีบกระโดงและลักษณะของครีบก้น คือปลาตัวผู้มีขนาดลำตัวที่เรียวยาวกว่าปลาตัวเมีย มีกระโดงบนหลังใหญ่กว่าปลาตัวเมีย และลักษณะครีบก้นของปลาตัวผู้มีลักษณะเป็นแท่งเรียวแหลมอยู่แนบลำตัว ส่วนครีบก้นของปลาตัวเมียมีลักษณะบานเหมือนพัด

ในธรรมชาติปลาเซลฟินมอลลี่นี้ชอบอยู่ในน้ำอุณหภูมิประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส มีพืชน้ำขึ้นประปราย อาหารของปลาเซลฟินมอลลี่เป็นพวกพืชน้ำและอาหารที่มีชีวิตขนาดเล็ก ในการเลี้ยงถ้าให้อาหารที่มีชีวิตจะทำให้ปลาเจริญเติบโตเร็วและจะถึงวัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้น

หลังจากที่ปลาเซลฟินมอลลี่เพศเมียได้รับการผสมพันธุ์ จะตั้งท้องประมาณ 28 วัน แม่ปลาจะให้ลูกปลาประมาณ 10-100 ตัวต่อครอก ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของแม่ปลา ลูกปลาจะมีขนาดเริ่มแรกประมาณ 0.7 เซนติเมตร

ซึ่งในช่วงสัปดาห์แรกควรให้อาหารปลาที่เหมาะสมสำหรับลูกปลา เช่นให้ลูกอาร์ทีเมียที่เพิ่งฟัก หรือ ไรแดงขนาดเล็ก หลังจากนั้นประมาณ 8-9 เดือน ก็จะถึงวัยเจริญพันธุ์ ปลาชนิดนี้เหมาะกับการเลี้ยงในตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่

2. ปลาสอดมอลลี่ (Molly)

ปลามอลลี่ (Molly) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Poecilia sphenops Valenciennes, 1846 ปลามอลลี่ชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดที่พบแถบเท็กซัสถึงโคลัมเบีย

ในธรรมชาติเป็นปลาที่ชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำกร่อย แหล่งน้ำไหลและตามแม่น้ำ อุณหภูมิน้ำประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส แต่ถ้าน้ำมาเลี้ยงตู้เลี้ยงปลาอุณหภูมิควรจะอยู่ในช่วง 26-28 องศาเซลเซียส และในตู้ปลาควรมีพรรณไม้น้ำด้วย

ปลามอลลี่ชนิดนี้ มีขนาดเล็กกว่าและมีครีบกระโดงหลังเล็กกว่า ปลาเซลฟินมอลลี่และปลาเซลฟิน ทำให้มีชื่อสามัญว่า Short-finned Molly ลักษณะลำตัวเพรียวหัวแหลม เพศผู้มีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 6 เซนติเมตร เพศเมียมีความยาวประมาณ 8 เซนติเมตร

อย่างไรก็ตาม ขนาดความยาวลำตัวก็ยังขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่ปลาชนิดนี้อาศัย ปลามอลลี่จะมีความหลากหลายของสีสันมากกว่าชนิดอื่นๆ ในกลุ่มนี้ โดยส่วนมากจะพบสีเทาปนฟ้าบนพื้นลำตัว และยังมีจุดสีดำบนลำตัว และบางครั้งอาจมีแถบสีขาวหรือเส้นประสีเทา สีของครีบมีหลายสี

ในการเลี้ยงสามารถให้อาหารมีชีวิตสดหรือแช่แข็ง หลังจากปลาตัวเมียได้รับการผสมพันธุ์แล้ว จะใช้เวลาตั้งท้องประมาณ 28-35 วัน โดยลูกปลาที่เพิ่งออกมาจะมีขนาดประมาณ 0.7-0.8 เซนติเมตร และลูกปลาจะเจริญเติบโตได้เร็วเมื่ออาศัยอยู่ในแหล่งที่มีพืชน้ำขึ้นหนาแน่น ลูกปลาจะใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนจึงจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ 

ปัจจุบันมีหลากหลายสายพันธุ์ หลายสี และยังมีปลามอลลี่พันธุ์หางบ่วง (Lyretail Molly) และ มอลลี่บอลลูน (Balloon Molly) อีกด้วย

นอกจากนี้ ปลาสวยงามในกลุ่มปลามอลลี่ ยังได้รับการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปลามอลลี่หลากหลายสายพันธุ์ต่างๆ อีกมากมาย

3. ปลาสอดเซลฟิน (Giant sailfin) / ปลาสอดเซลฟินยักษ์

ปลาเซลฟิน (Giant sailfin) หรือ ปลาเซลฟินยักษ์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Poecilia velifera Regan, 1914 จัดเป็นปลามอลลี่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับปลาในกลุ่มปลามอลลี่ด้วยกัน

ปลาชนิดนี้สามารถพบตามธรรมชาติได้ในยูแคนดาและเม็กซิโก สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำนิ่งและน้ำไหลใกล้ชายฝั่งทะเล อุณหภูมิน้ำประมาณ 30 องศาเซลเซียส ส่วนมากจะพบบริเวณน้ำกร่อย แต่ก็ยังพบที่บริเวณแหล่งน้ำจืดด้วย โดยเฉพาะในแหล่งน้ำตื้นที่มีพืชน้ำขึ้นปกคลุม

ชื่อชนิดปลามาจากภาษาลาติน หมายถึง ครีบหลังที่สวยหรูของปลาเพศผู้ ปลาเซลฟินเมื่อโตเต็มที่ ปลาเพศผู้อาจมีความยาวถึง 15 เซนติเมตร

ปลาเซลฟิน (Giant sailfin) ปลาเซลฟินยักษ์
ภาพ : Aquaportail.com

ส่วนเพศเมียจะมีความยาว 20 เซนติเมตร รูปร่างของลำตัวปลาเพศเมียจะกว้างกว่าปลาเพศผู้ ส่วนหัวจะมีลักษณะแหลม สีพื้นลำตัวจะเป็นสีเทามะกอกทั้ง 2 เพศ ช่วงอกและท้องจะเป็นสีเหลืองถึงสีส้มในเพศผู้ ส่วนเพศเมียจะเป็นสีขาวเทา มีเส้นประมากมายที่ด้านข้างลำตัว

ในปลาเพศผู้ตัวเต็มวัย ครีบหลังและส่วนบนของครีบหางจะมีลวดลายคล้ายจุดมุก เป็นปลาที่ต้องการพื้นที่กว้างขวาง ในบ่อเลี้ยงควรเติมเกลือไป 2 ช้อนชาต่อน้ำ 10 ลิตร โดยอุณหภูมิประมาณ 23-28 องศาเซลเซียส ควรให้อาหารที่มีชีวิตจะช่วยทำให้ปลาสามารถเจริญเติบโตได้ดี

หลังจากที่ปลาเซลฟินเพศเมียได้รับการผสมพันธุ์ จะตั้งท้องประมาณ 28 วัน แม่ปลาจะให้ลูกปลาประมาณ 10-100 ตัวต่อครอก ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของแม่ปลา ลูกปลาจะมีขนาดเริ่มแรกประมาณ 08 เซนติเมตร 

ซึ่งในช่วงสัปดาห์แรกควรให้อาหารปลาที่เหมาะสมสำหรับลูกปลา เช่นให้ลูกอาร์ทีเมียที่เพิ่งฟัก หรือ ไรแดงขนาดเล็ก หลังจากนั้นประมาณ 8-9 เดือน ก็จะถึงวัยเจริญพันธุ์ ปลาชนิดนี้เหมาะกับการเลี้ยงในตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม