ปลาบู่หมาจู กินอะไรเป็นอาหาร วิธีเลี้ยงในตู้ปลา ลักษณะเด่น ...!

ปลาบู่หมาจู คือปลาอะไร

ปลาบู่หมาจู คือ ปลาน้ำจืดไทย ที่มีถิ่นอาศัยในปากแม่น้ำใกล้ทะเล ลักษณะเด่นอยู่ที่เป็นปลาขนาดเล็กมาก รูปร่างและลวดลายสีสันที่แปลกตา สามารถนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามในตู้ปลาได้

ปลาบู่หมาจู กินอะไรเป็นอาหาร

ปลาบู่หมาจู Brachygobius doriae
ภาพ: ปลาบู่หมาจู โดย Arunee Rodloy

อาหารปลาบู่หมาจู คือ ไรน้ำ แพลงก์ตอนสัตว์ ตัวอ่อนแมลงน้ำ แต่ปลาบู่หมาจูที่เลี้ยงในตู้ปลา สามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดได้ ควรเป็นอาหารเม็ดจมน้ำ แนะนำอาหารปลา Hikari Tropical Micro Wafers อาหารชนิดจมน้ำช้า (Slowly Sinking) สูตรผสมสาหร่ายไปรูลิน่า และแอสทาแซนธินทำให้ปลามีสีสันสวยงามเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาบู่หมาจู

ปลาบู่หมาจู ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Brachygobius doriae (Günther, 1868) เป็นปลาน้ำจืดของไทย ที่จัดอยู่ในสกุล Brachygobius) ซึ่งอยู่ในวงศ์ปลาบู่ (Family: Gobiidae)

ปลาบู่หมาจู ยังมีชื่อท้องถิ่น ชื่ออื่นอีก คือ บู่หมาจู, ปลาบู่แคระ

ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ คือ Bumblebee fish

ถิ่นอาศัยของปลาบู่หมาจู

ถิ่นอาศัยของปลาบู่หมาจู พบในบริเวณ ปากแม่น้ำใกล้ทะเล การกระจายพันธุ์ พบในประเทศไทย อินเดีย พม่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

วิธีเลี้ยงปลาบู่หมาจูในตู้ปลา

ปลาบู่หมาจู สามารถนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามในตู้ปลาได้ โดยเลี้ยงในตู้ปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไม้น้ำ สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่น ๆ ที่มีนิสัยไม่ก้าวร้าว เป็นปลาสวยงามขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมสูงในตลาดต่างประเทศ

ลักษณะปลาบู่หมาจู

ลักษณะเด่น

ปลาบู่หมาจู มีลักษณะเด่นอยู่ที่มีรูปร่างและลวดลายสีสันที่แปลกตา ลำตัวมีสีดำสลับเหลืองคล้ายผึ้งหรือแมลงภู่ จึงมีชื่อสามัญว่า “Bumblebee fish” หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “ปลาบู่หมาจู” เพราะเมื่อมองด้านหน้าจะมีลักษณะหน้าสั้นมู่ทู่เหมือนหน้าของหมาจู เป็นปลาสวยงามขนาดเล็กมาก นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามทั่วโลก

ลักษณะทั่วไป

ปลาบู่หมาจู มีลักษณะทั่วไปคือเป็นปลาที่มีขนาดเล็กมาก ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 5 ซม. ลำตัวมีสีดำสลับเหลืองคล้ายแมลงภู่ ซึ่งจะมีลักษณะเด่น ๆ คือ นอกจากจะมีครีบหนาม อยู่ด้านหน้าครีบหลังแล้ว และมีการพัฒนาครีบหน้าไปเป็น Suction cup เอาไว้ยึดเกาะกับผิวหน้าของของแข็งที่เจ้าปลาบู่เกาะ อย่างเช่น หิน ไม้ เป็นต้น

สถานภาพ

ปลาบู่หมาจู ถูกจับรวบรวมจากแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเพื่อส่งขายให้ลูกค้าในต่างประเทศ ปัจจุบันสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ทั้งในส่วนของกรมประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

กรมประมงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงปลาบู่หมาจู เป็นปลาสวยงามเพื่อส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ และเพื่อลดการจับจากธรรมชาติ รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปลาสวยงามไทยให้ยังคงอยู่ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม