ปลาบู่หมาจู กินอะไรเป็นอาหาร วิธีเลี้ยงในตู้ปลา ลักษณะเด่น ...

ปลาบู่หมาจู คือปลาอะไร

ปลาบู่หมาจู คือ ปลาน้ำจืดไทย ที่มีถิ่นอาศัยในปากแม่น้ำใกล้ทะเล ลักษณะเด่นอยู่ที่เป็นปลาขนาดเล็กมาก รูปร่างและลวดลายสีสันที่แปลกตา สามารถนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามในตู้ปลาได้

ปลาบู่หมาจู Brachygobius doriae
ภาพ: ปลาบู่หมาจู โดย Arunee Rodloy

ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาบู่หมาจู

ปลาบู่หมาจู ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Brachygobius doriae (Günther, 1868) เป็นปลาน้ำจืดของไทย ที่จัดอยู่ในสกุล Brachygobius) ซึ่งอยู่ในวงศ์ปลาบู่ (Family: Gobiidae)

ปลาบู่หมาจู ยังมีชื่อท้องถิ่น ชื่ออื่นอีก คือ บู่หมาจู, ปลาบู่แคระ

ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ คือ Bumblebee fish

ถิ่นอาศัยของปลาบู่หมาจู

ถิ่นอาศัยของปลาบู่หมาจู พบในบริเวณ ปากแม่น้ำใกล้ทะเล การกระจายพันธุ์ พบในประเทศไทย อินเดีย พม่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

วิธีเลี้ยงปลาบู่หมาจูในตู้ปลา

ปลาบู่หมาจู สามารถนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามในตู้ปลาได้ โดยเลี้ยงในตู้ปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไม้น้ำ สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่น ๆ ที่มีนิสัยไม่ก้าวร้าว เป็นปลาสวยงามขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมสูงในตลาดต่างประเทศ

ปลาบู่หมาจู กินอะไรเป็นอาหาร

อาหารปลาบู่หมาจู คือ ไรน้ำ แพลงก์ตอนสัตว์ ตัวอ่อนแมลงน้ำ แต่ปลาบู่หมาจูที่เลี้ยงในตู้ปลา สามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดได้ ควรเป็นอาหารเม็ดจมน้ำ แนะนำอาหารปลา Hikari Tropical Micro Wafers อาหารชนิดจมน้ำช้า (Slowly Sinking) สูตรผสมสาหร่ายไปรูลิน่า และแอสทาแซนธินทำให้ปลามีสีสันสวยงามเป็นธรรมชาติ

ลักษณะปลาบู่หมาจู

ลักษณะเด่น

ปลาบู่หมาจู มีลักษณะเด่นอยู่ที่มีรูปร่างและลวดลายสีสันที่แปลกตา ลำตัวมีสีดำสลับเหลืองคล้ายผึ้งหรือแมลงภู่ จึงมีชื่อสามัญว่า “Bumblebee fish” หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “ปลาบู่หมาจู” เพราะเมื่อมองด้านหน้าจะมีลักษณะหน้าสั้นมู่ทู่เหมือนหน้าของหมาจู เป็นปลาสวยงามขนาดเล็กมาก นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามทั่วโลก

ลักษณะทั่วไป

ปลาบู่หมาจู มีลักษณะทั่วไปคือเป็นปลาที่มีขนาดเล็กมาก ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 5 ซม. ลำตัวมีสีดำสลับเหลืองคล้ายแมลงภู่ ซึ่งจะมีลักษณะเด่น ๆ คือ นอกจากจะมีครีบหนาม อยู่ด้านหน้าครีบหลังแล้ว และมีการพัฒนาครีบหน้าไปเป็น Suction cup เอาไว้ยึดเกาะกับผิวหน้าของของแข็งที่เจ้าปลาบู่เกาะ อย่างเช่น หิน ไม้ เป็นต้น

สถานภาพ

ปลาบู่หมาจู ถูกจับรวบรวมจากแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเพื่อส่งขายให้ลูกค้าในต่างประเทศ ปัจจุบันสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ทั้งในส่วนของกรมประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

กรมประมงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงปลาบู่หมาจู เป็นปลาสวยงามเพื่อส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ และเพื่อลดการจับจากธรรมชาติ รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปลาสวยงามไทยให้ยังคงอยู่ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม