Skip to main content

✓ปลาก้างพระร่วง (ปลาผี) ลักษณะ สถานภาพ วิธีเลี้ยงในตู้ปลา

*ดูราคา อาหารปลา อุปกรณ์เลี้ยงปลาสวยงาม ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ปลาก้างพระร่วง (ปลาผี) ลักษณะ สถานภาพ วิธีเลี้ยงในตู้ปลา Kryptopterus vitreolus
Photo by : Arunee Rodloy

ปลาก้างพระร่วง (Glass catfish)

ปลาก้างพระร่วง ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Kryptopterus vitreolus Ng & Kottelat, 2013 เป็นสัตว์ในกลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Kryptopterus ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Siluridae

ปลาก้างพระร่วง มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Glass catfish และยังมีชื่ออื่น คือ ปลาผี, ปลากระจก

ลักษณะ ปลาก้างพระร่วง

ลักษณะเด่น

"ปลาก้างพระร่วง หรือ ปลาผี" มีลักษณะโดดเด่นคือบริเวณลำตัวเนื้อปลาจะมีความโปร่งใส ทำให้มองเห็นกระดูกหรือก้างภายในตัวได้อย่างชัดเจน จึงมีชื่อเรียกว่าปลาผี หรือ ปลากระจก (Glass catfish)

ส่วนชื่อก้างพระร่วง นั้น มีเรื่องเล่ากันมาว่า พระร่วงได้เสวยปลาชนิดนี้จนเหลือแต่ก้าง จึงทิ้งลงน้ำและกล่าววาจาสัจว่า ขอให้ปลาตัวนี้ฟื้นชีพขึ้นมา จึงได้ตั้งชื่อว่า "ปลาก้างพระร่วง"

เนื่องจากเป็นปลาที่มีลักษณะแปลก สวยงาม เลี้ยงง่าย จึงได้รับความนิยมนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม และได้รับความนิยมเลี้ยงทั่วโลก

ลักษณะทั่วไป

ปลาก้างพระร่วง มีลักษณะลำตัวยาวแบนข้าง มีหนวด 2 คู่ หนวดคู่แรกอยู่บนขากรรไกรบน มีขนาดยาวและชี้ไปด้านหน้า ส่วนหนวดคู่ที่ 2 มีขนาดสั้น อยู่บนขากรรไกรล่าง ครีบหลังมีขนาดเล็กและสั้นมากแทบมองไม่เห็น ครีบก้นยาวตลอดจนถึงครีบหาง

หัวมีขนาดเล็ก จะงอยปากสั้น ตากลมโต เนื้อปลาจะมีลักษณะโปร่งแสง ทำให้มองเห็นก้างภายในตัวได้อย่างชัดเจน มีเฉพาะส่วนของหัวและกระเพาะอาหารเท่านั้นที่ทึบแสง ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 8 ซม. ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 15 ซม.

อาหารปลาก้างพระร่วง กินอะไร

ปลาก้างพระร่วง กินไรน้ำ แพลงก์ตอนสัตว์ เป็นอาหาร

ถิ่นอาศัย

ปลาก้างพระร่วง มีถิ่นอาศัยในแหล่งน้ำไหล เคยมีรายงานพบในแหล่งน้ำตามธรรมชาติในภาคกลางพบที่จังหวัดนครนายก จันทบุรีและตราด แต่ปัจจุบันพบเฉพาะทางภาคใต้พบแถบจังหวัด พัทลุง และสงขลา

วิธีเลี้ยงปลาก้างพระร่วงในตู้ปลา

การเลี้ยงปลาก้างพระร่วง สามารถเลี้ยงในตู้ที่ตกแต่งด้วยพรรณไม้น้ำ เป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูง ปัจจุบันการส่งออกยังมีการรวบรวมจากธรรมชาติ ปัจจุบันเพาะพันธุ์ได้ แต่ยังไม่ได้ในปริมาณมาก

สถานภาพ

ปลาก้างพระร่วงถูกจับรวบรวมจากที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเพื่อส่งขายต่างประเทศ ทำให้มีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ กรมประมงได้มีมาตรการในการดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำสวยงามโดยการควบคุมปริมาณการส่งออกรวมทั้งศึกษาวิจัยด้านการเพาะพันธุ์ให้สำเร็จจนได้ปริมาณเพียงพอ

และกรมประมงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงเป็นปลาสวยงามเพื่อส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ เพื่อลดการจับจากธรรมชาติ รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปลาสวยงามไทยให้ยังคงอยู่ต่อไป

*ดูราคา อาหารปลา อุปกรณ์เลี้ยงปลาสวยงาม ...

อ้างอิง: กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ