ปลาก้างพระร่วง (ปลาผี) กินอะไรเป็นอาหาร ? วิธีเลี้ยงในตู้ปลา!

ปลาก้างพระร่วง คือปลาอะไร

ปลาก้างพระร่วง คือ ปลาน้ำจืดสวยงามของไทย ที่มีลักษณะเด่นอยู่ที่ ลำตัวเนื้อปลาจะมีความโปร่งใส ทำให้มองเห็นกระดูกหรือก้างภายในตัวได้อย่างชัดเจน ลักษณะแปลก สวยงาม เลี้ยงง่าย จึงได้รับความนิยมนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

ปลาก้างพระร่วง กินอะไร

ปลาก้างพระร่วง Kryptopterus vitreolus
ภาพ: ปลาก้างพระร่วง โดย Arunee Rodloy

อาหารปลาก้างพระร่วง คือ ไรน้ำ แพลงก์ตอนสัตว์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาก้างพระร่วง

ปลาก้างพระร่วง ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Kryptopterus vitreolus Ng & Kottelat, 2013 เป็นปลาน้ำจืดของไทย ที่จัดอยู่ในสกุล Kryptopterus) ซึ่งอยู่ในวงศ์ Siluridae

ปลาก้างพระร่วง ยังมีชื่อท้องถิ่น ชื่ออื่นอีก คือ ปลาผี และมีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ คือ Glass catfish

ถิ่นอาศัยของปลาก้างพระร่วง

ถิ่นอาศัยของปลาก้างพระร่วง พบในบริเวณ แหล่งน้ำไหล เคยมีรายงานพบในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ในภาคกลางพบที่จังหวัดนครนายก จันทบุรีและตราด แต่ปัจจุบันพบเฉพาะทางภาคใต้พบแถบจังหวัด พัทลุง และสงขลา

ลักษณะปลาก้างพระร่วง

ลักษณะเด่น

"ปลาก้างพระร่วง" หรือ "ปลาผี" มีลักษณะโดดเด่นคือบริเวณลำตัวเนื้อปลาจะมีความโปร่งใส ทำให้มองเห็นกระดูกหรือก้างภายในตัวได้อย่างชัดเจน จึงมีชื่อเรียกว่าปลาผี หรือ ปลากระจก (Glass catfish)

ส่วนชื่อก้างพระร่วง นั้น มีเรื่องเล่ากันมาว่า พระร่วงได้เสวยปลาชนิดนี้จนเหลือแต่ก้าง จึงทิ้งลงน้ำและกล่าววาจาสัจว่า ขอให้ปลาตัวนี้ฟื้นชีพขึ้นมา จึงได้ตั้งชื่อว่า "ปลาก้างพระร่วง" เนื่องจากเป็นปลาที่มีลักษณะแปลก สวยงาม เลี้ยงง่าย จึงได้รับความนิยมนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม และได้รับความนิยมเลี้ยงทั่วโลก

ลักษณะทั่วไป

ปลาก้างพระร่วง มีลักษณะทั่วไปคือ ลำตัวยาวแบนข้าง มีหนวด 2 คู่ หนวดคู่แรกอยู่บนขากรรไกรบน มีขนาดยาวและชี้ไปด้านหน้า ส่วนหนวดคู่ที่ 2 มีขนาดสั้น อยู่บนขากรรไกรล่าง ครีบหลังมีขนาดเล็กและสั้นมากแทบมองไม่เห็น

ครีบก้นยาวตลอดจนถึงครีบหาง หัวมีขนาดเล็ก จะงอยปากสั้น ตากลมโต เนื้อปลาจะมีลักษณะโปร่งแสง ทำให้มองเห็นก้างภายในตัวได้อย่างชัดเจน มีเฉพาะส่วนของหัวและกระเพาะอาหารเท่านั้นที่ทึบแสง ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 8 ซม. ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 15 ซม.

วิธีเลี้ยงปลาก้างพระร่วงในตู้ปลา

ปลาก้างพระร่วง สามารถนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามในตู้ปลาได้ โดย เลี้ยงในตู้ที่ตกแต่งด้วยพรรณไม้น้ำ เป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูง ปัจจุบันการส่งออกยังมีการรวบรวมจากธรรมชาติ ปัจจุบันเพาะพันธุ์ได้ แต่ยังไม่ได้ในปริมาณมาก

สถานภาพ

ปลาก้างพระร่วงถูกจับรวบรวมจากที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเพื่อส่งขายต่างประเทศ ทำให้มีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ กรมประมงได้มีมาตรการในการดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำสวยงาม โดยการควบคุมปริมาณการส่งออกรวมทั้งศึกษาวิจัยด้านการเพาะพันธุ์ให้สำเร็จจนได้ปริมาณเพียงพอ

และกรมประมงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงเป็นปลาสวยงามเพื่อส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ เพื่อลดการจับจากธรรมชาติ รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปลาสวยงามไทยให้ยังคงอยู่ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม