เลี้ยงปลากระทิงไฟ กินอะไร กินอาหารเม็ด ยี่ห้อไหนดี ราคาถูก..!

ปลากระทิงไฟ คืออะไร

"ปลากระทิงไฟ" เป็นปลาน้ำจืดของไทย ที่มีลักษณะเด่นคือ มีรูปร่างลำตัวยาวคล้ายงู แบนข้างเล็กน้อย ลำตัวมีสีดำและแถบสีแดงพาดตามความยาวลำตัว ยกเว้นส่วนท้ายลำตัว

ลำตัวที่มีแถบสีแดงโดดเด่น สีแดงที่สดใสชัดเจน เหมือนแสงไฟนี่เอง จึงเป็นที่มาของชื่อสามัญว่า “Fire eel” จึงเป็นปลาน้ำจืดที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามทั่วโลก

ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากระทิงไฟ

ปลากระทิงไฟ ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Mastacembelus erythrotaenia Bleeker, 1850 เป็นสัตว์น้ำ ในกลุ่มปลาน้ำจืด ในสกุล Mastacembelus ซึ่งถูกจัดอยู่ใน วงศ์ Mastacembelidae

ปลากระทิงไฟ มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า "Fire eel"

ปลากระทิงไฟ กินอะไร กินอาหารเม็ดได้ไหม

อาหารปลากระทิงไฟ ในธรรมชาติ เป็นปลากินเนื้อ คือจะกินกุ้งและสัตว์น้ำขนาดเล็ก เป็นอาหารหลัก ดังนั้นจึงสามารถให้อาหารสด เป็นกุ้งฝอย หรือปลาเหยื่อขนาดเล็กก็ได้

อาหารปลากระทิงไฟ กินอาหารเม็ด
photo by Arunee Rodloy

สำหรับอาหารปลากระทิง ในที่เลี้ยง เพื่อความสะดวก สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคที่แฝงมากับอาหารสด เราสามารถฝึกให้ปลากระทิงกินอาหารเม็ดได้

อาหารเม็ดปลากระทิง ยี่ห้อไหนดี ซื้อที่ไหน ราคาถูก ควรเป็นอาหารเม็ดสำหรับปลากินเนื้อโดยเฉพาะ จึงจะเหมาะสมกับปลากระทิงที่เป็นปลากินเนื้อ ซึ่งอาหารปลากินเนื้อมีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะ ปลากระทิงไฟ

ปลากระทิงไฟ มีลักษณะลำตัวยาวคล้ายงู แบนข้างเล็กน้อย ลำตัวมีสีดำและแถบสีแดงประมาณ 4-5 แถบ พาดตามความยาวลำตัว ยกเว้นส่วนท้ายลำตัว

ซึ่งแถบสีแดงจะไม่ค่อยติดต่อกันตลอดทำให้ดูมีลักษณะคล้ายจุดสีแดง ครีบหลัง ครีบหาง ครีบอก และครีบก้น มีสีดำ

จะงอยปากยื่นยาว ที่ปลายของจะงอยปากมีจมูกลักษณะคล้ายท่อและมีช่องเปิดตรงปลาย เป็นปลาขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 1 เมตร

ถิ่นที่อยู่อาศัย ปลากระทิงไฟ

ปลากระทิงไฟ มีถิ่นที่อยู่อาศัย พบในแม่น้ำในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ไปจนถึงประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย

การเลี้ยงปลากระทิงไฟ ในตู้ปลา

การเลี้ยงปลากระทิงไฟ สามารถเลี้ยงในตู้ปลาขนาดใหญ่ได้ โดยตกแต่งด้วยก้อนหิน หรือ ขอนไม้เพื่อให้เป็นที่หลบซ่อนตัว เป็นปลาน้ำจืดสวยงามที่เลี้ยงง่าย กินอาหารง่าย

สถานภาพ ปลากระทิงไฟ

ปลากระทิงไฟถูกจับรวบรวมจากแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเพื่อส่งขายต่างประเทศ ปัจจุบันสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี

กรมประมง มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เพื่อส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ เพื่อลดการจับจากธรรมชาติ รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปลาสวยงามไทยให้ยังคงอยู่ต่อไป

การเพาะพันธุ์ ปลากระทิงไฟ

เมื่อปี 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี กรมประมง ได้รวบรวมพันธุ์ปลากระทิงไฟจากแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และราชบุรี นำมาเลี้ยงขุนเป็นพ่อแม่พันธุ์

จากนั้น ทำการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพศพร้อมที่จะผสมพันธุ์วางไข่มาเพาะพันธุ์ด้วยวิธีฉีดฮอร์โมนกระตุ้น โดยแม่พันธุ์ปลากระทิงไฟ จะฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 2 เข็ม ระยะเวลาห่างกันครั้งละ 24 ชั่วโมง

ส่วนพ่อพันธุ์ปลากระทิงไฟ ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 1 เข็ม พร้อมกับแม่พันธุ์ปลาเข็มที่ 2 โดยหลังจากฉีดฮอร์โมนประมาณ 48 ชั่วโมง จะสามารถรีดไข่จากแม่ปลาได้ 

ไข่ปลากระทิงไฟ มีลักษณะเป็นไข่จมติด มีสีส้ม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.7 มิลลิเมตรประมาณ 1,450 – 2,500 ฟอง

หลังจากนั้น รีดน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์เพื่อนำมาผสมกับไข่ แล้วนำไปฟักในน้ำที่อุณหภูมิ 27 – 28 องศาเซลเซียส ใช้เวลาฟัก 56 – 57 ชั่วโมงจะได้ลูกปลาแรกฟักที่มีความยาวประมาณ 6 – 7 มิลลิเมตร

การอนุบาลลูกปลากระทิงไฟ

เมื่อลูกปลาอายุ 9 วัน ถุงไข่แดงยุบสามารถเริ่มให้ไรแดงร่อนเอาขนาดเล็กเป็นอาหาร และให้ไรแดงได้เมื่อลูกปลาอายุ 11 วัน

หลังจากนั้น เมื่อลูกปลาอายุ 15 – 40 วัน สามารถพิจารณาให้ไรแดง ไรน้ำนางฟ้า หรือกุ้งฝอยขนาดเล็ก โดยพิจารณาตามขนาดของปากลูกปลาได้ตามลำดับ.

รายละเอียดเพิ่มเติม