ปลาหมูลายจุด (เขี้ยวไก่) ลักษณะ ถิ่นอาศัย วิธีเลี้ยงในตู้ปลา!

ปลาหมูลายจุด (Tiger spiny loach)

ปลาหมูลายจุด ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Syncrossus beauforti (Smith, 1931) เป็นสัตว์น้ำในกลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Syncrossus ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Botiidae

ปลาหมูลายจุด มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Tiger spiny loach, Tiger botia, Chameleon botia Chameleon loach และยังมีชื่ออื่น คือ ปลาหมูเขี้ยวไก่

ลักษณะ ปลาหมูลายจุด

ลักษณะเด่น

ปลาหมูลายจุด มีลักษณะเด่นคือ มีรูปร่างและสีสันคล้ายคลึงปลาหมูอารีย์ (Ambastaia sidthimunki) ซึ่งเป็นปลาที่อยู่ในสกุลเดียวกันรูปร่างป้อม

อาหารปลาหมูลายจุด กินอะไร

ปลาหมูลายจุด (เขี้ยวไก่) ลักษณะ ถิ่นอาศัย วิธีเลี้ยงในตู้ปลา

ปลาหมูลายจุด กินแพลงก์ตอน ไรน้ำ ตัวอ่อนแมลงน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะทั่วไป

ปลาหมูลายจุด มีลักษณะลำตัวแบนข้าง หัวเรียวแหลม ปากแหลม ลำตัวเป็นสีเนื้ออมเขียว หัวและหลังมีแถบคาดลำตัวคล้าย ลายเสือ และมีจุดประกระจายทั่วลำตัว

ครีบทุกครีบมีสีเหลืองอมส้ม ครีบหลังและครีบหางมีสีส้มและมีแถบดำและจุดดำกระจายทั่ว หากินตาม พื้นท้อง ตามโขดหินและก้อนหิน ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 7 ซม.

ถิ่นอาศัย

ปลาหมูลายจุด มีถิ่นอาศัยพบที่แม่น้ำว้า อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

วิธีเลี้ยงปลาหมูลายจุดในตู้ปลา

การเลี้ยงปลาหมูลายจุด สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กร่วมกับปลาชนิดอื่นได้ ตกแต่งด้วยก้อนหินหรือ ขอนไม้ อุปนิสัยมักหลบตามที่หลบซ่อน วัสดุตกแต่งไม่ควรมีรูขนาดเล็ก เมื่อปลาตกใจจะมุดเข้าไปติดแล้วออกไม่ได้

อ้างอิง: อรุณี รอดลอย. ๙๕ ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย ๙๕ ปี กรมประมง : กรมประมง; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2564.

รายละเอียดเพิ่มเติม