Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

ไก่นวล (นกกระทาดงปากยาว) ลักษณะ อุปนิสัย การผสมพันธุ์!

ไก่นวล (Long-billed Partridge)

ไก่นวล ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Rhizothera longirostris (Temminck, 1807) อยู่ในสกุล Rhizothera จัดอยู่ในวงศ์ Phasianidae เป็นสัตว์ป่าในกลุ่มสัตว์ปีก

ที่มา/การค้นพบ

ไก่นวล มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Rhizothera longirostris ชื่อชนิดเป็น คําที่มาจากรากศัพท์ภาษาลาติน 2 คำคือ long-i หรือ longus แปลว่ายาว และ rostrum แปลว่าปาก ความหมายตามชื่อชนิดจึงหมายถึง "นกที่มีปากยาว"

ไก่นวล เป็นชนิดที่พบครั้งแรกที่ เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย  ทั่วโลกมีไก่นวล 2 ชนิดย่อย

ไก่นวล (นกกระทาดงปากยาว) ลักษณะ อุปนิสัย การผสมพันธุ์
photo by Wilbur Goh

ประเทศไทยพบชนิดย่อยเดียว คือ Rhizothera longirostris longirostris (Temminck) ที่มาและความหมายของชื่อชนิดย่อย เช่นเดียวกับชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

การกระจายพันธุ์

ไก่นวล มีถิ่นกำเนิดในเกาะสุมาตรา และบอร์เนียว ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้พบใน พม่า ไทย และมาเลเซีย

ลักษณะทั่วไป

ไก่นวล เป็นนกที่มีขนาดเล็ก-กลาง (36 ซม.) หัวและคอหอยสีน้ำตาลแกมสีสนิม กระหม่อมและคอด้านบนสีน้ำตาล ปากยาว ใหญ่ และโค้งลงเล็กน้อย ตัวผู้บริเวณอก รอบคอ และหลังตอนท้ายเป็นสีเทา ด้านล่างลำตัวสีเนื้อไม่มีลายใดๆ

ในขณะที่บินจะเห็นลาย สีน้ำตาลเข้มของหลังและไหล่ ตัดกับสีของปีกซึ่งเป็นลายสีเนื้อ ตะโพก หาง และขนปกคลุม หางเป็นสีเทาแกมสีเนื้อ

ตัวเมียลักษณะคล้ายตัวผู้ แต่ไม่มีสีเทาบริเวณอก และรอบคอ แต่จะเป็นสีน้ำตาลแดงแทน และมีลายขีดสีเนื้อบริเวณหลัง ตะโพก และขนปกคลุมหาง ส่วนหางสีน้ำตาล ทั้ง 2 เพศจะมีเดือยข้างละเดือยในแต่ละขา

อุปนิสัยและการกินอาหาร

ไก่นวล เป็นนกที่มีกิจกรรมต่าง ๆ และหากินในตอนกลางวัน พบเป็นคู่หรือฝูงเล็ก ๆ พบในป่าไผ่ ป่าดงดิบแล้ง และป่าดงดิบชื้น ในระดับต่ำ หากินตามพื้นดินด้วยการคุ้ยเขี่ยอาหาร ได้แก่ เมล็ดหญ้า เมล็ดพืช ผลไม้สุกที่หล่นจากต้น แมลง หนอน และสัตว์ขนาดเล็กต่าง ๆ ที่อยู่ตามพื้นดิน ในตอนกลางคืนจะจับคอนนอนตามกิ่งไม้ หรือกิ่งไผ่

การผสมพันธุ์

ไก่มวล ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อน หรือระหว่างเดือนมีนาคม พฤษภาคม ทำรังตามพื้นดินด้วยการขุดดินให้เป็นแอ่งเล็กน้อย อาจนำวัสดุบางอย่าง เช่น ใบไม้ ใบหญ้า มาวางที่แอ่งเพื่อรองรับไข่

ปกติรังจะอยู่ใต้ซุ้มกอหญ้า กอพืช หรืออยู่ตามพื้นป่า ยังไม่มีรายงานรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับชีววิทยาการสืบพันธุ์ของไก่นวลในประเทศไทย เข้าใจ ว่าคงไม่แตกต่างไปจากนกกระทาดงอื่น ๆ มากนัก

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)

 • อาณาจักร (Kingdom) : Animalia
 • ไฟลัม (Phylum) : Chordata
 • ซับไฟลัม (Subphylum) : Vertebrata
 • ชั้น (Class) : Aves
 • ลำดับ (Order) : Galliformes
 • วงศ์ (Family) : Phasianidae
 • วงศ์ย่อย (Subfamily) : -
 • สกุล (Genus) : Rhizothera
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Rhizothera longirostris (Temminck, 1807)
 • ชื่อพ้อง (Synonyms) : -
 • ชื่อสามัญ (Common name) : Long-billed Partridge
 • ชื่อไทย (Thai name) : ไก่นวล
 • ชื่ออื่นๆ (Other name) : นกกระทาดงปากยาว, Long-billed Wood Partridge

สถานภาพ (Status)

 • สถานภาพ: ไก่นวล หรือ นกกระทาดงปากยาว เป็นนกประจำถิ่นของไทย พบใน ภาคใต้ และภาคตะวันตก ค่อนข้างหายากและปริมาณน้อยมาก หรือใกล้จะสูญพันธุ์
 • สถานภาพตามกฎหมาย: กฎหมายจัดไก่นวลเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
 • IUCN 2008: ใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) NT

เทคนิคในการดูนก

 • ออกไปดูนกเวลาเช้าตรู่ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น
 • พยายามหยุดทุก ๆ 5 นาที เพื่อสำรวจดูนกรอบ ๆ ตัว รวมทั้งพยายามฟังเสียงร้องของนกด้วย
 • พยายามมองหานกตั้งแต่ระดับพื้นดิน จนถึงบนท้องฟ้า
 • พยายามส่งเสียงให้น้อยที่สุด
 • เมื่อเห็นนกด้วยตาเปล่า ควรรีบส่องกล้องสองตาดูทันที
 • เมื่อเห็นนกไม่ควรแย่งกันดู แต่ควรส่องกล้องสองตาดูนกในตำแหน่งที่แต่ละคนยืน หรือนั่งอยู่
 • ควรจดจำรายละเอียดของนกตัวนั้นให้มากที่สุด แล้วนำมาจำแนกจากหนังสือคู่มือดูนก
 • เลือกใช้อุปกรณ์ดูนก กล้องส่องทางไกลแบบสองตา (Binoculars) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญสูงสุดในการดูนก เพราะช่วยให้มองเห็นรายละเอียดของนกได้ในระยะไกล ขนาดของกล้องส่องทางไกลแบบสองตาที่เหมาะสมกับการดูนก มีกำลังขยายที่เหมาะสม ภาพไม่แคบจนเกินไป น้ำหนักเบา เหมาะมือ ราคาไม่แพง

รายละเอียดเพิ่มเติม