Skip to main content

✓ปลาหมูอารีย์ ลักษณะ ถิ่นอาศัย กินอะไรเป็นอาหาร วิธีเลี้ยง

*ดูราคา อาหารปลาหมู อาหารเม็ดชนิดจมน้ำ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ปลาหมูอารีย์ ลักษณะ ถิ่นอาศัย กินอะไรเป็นอาหาร วิธีการเลี้ยง

ปลาหมูอารีย์ (Dwarf botia, Dwarf loach, Chain botia)

ปลาหมูอารีย์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Ambastaia sidthimunki Klausewitz, 1959 เป็นสัตว์น้ำในกลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Ambastaia ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Botiidae

ปลาหมูอารีย์ มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Dwarf botia, Dwarf loach, Chain botia

ลักษณะ ปลาหมูอารีย์

ลักษณะเด่น

ปลาหมูอารีย์ มีลักษณะเด่นคือ ลำตัวแบนข้างเล็กน้อย ค่อนข้างยาวเรียว สีลำตัวเหลืองนวลหรือขาว ถ้ามองจาก ด้านบนจะเห็นแถบสีดำพาดไปตามความยาวลำตัวตามแนวสันหลังจากหัว ไปถึงโคนหาง 2 แถบขนานไปกับแนวครีบหลัง และระหว่างแถบทั้ง 2 นี้จะมีแถบ สีดำเล็ก ๆ เชื่อมติดต่อกันเป็นระยะ ๆ ทำให้เห็นเป็นจุดสีขาวหรือสีเหลืองนวล ขอบดำ

ลักษณะทั่วไป

ปลาหมูอารีย์ มีลักษณะบริเวณด้านข้างตัว มีแถบสีดำพาดไปตามความยาวลำตัวจากปลายจะงอยปาก ผ่านตาไปถึงโคนครีบหางอีก 1 แถบ ระหว่างแถบสีดำด้านข้างลำตัว กับแถบที่อยู่แนวสันหลังจะมีแถบสีดำเล็ก ๆ เชื่อมติดต่อกันเป็นระยะ ๆ เช่นเดียวกัน และจะทำให้เห็นเป็นจุดสีขาวหรือเหลืองนวลขอบประมาณ 6 จุด อยู่ในแนวเหนือเส้นข้างตัว

ปากขนาดเล็กอยู่ปลายสุด มีหนวดสั้น ๆ 3 คู่ บริเวณหน้าตามีหนามแหลมปลายแยกเป็น 2 แฉก ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของปลา ในสกุลนี้ ครีบทุกครีบใสโปร่งแสงยกเว้นครีบหางจะมีจุดสีดำบนแพนหางบน และล่าง ขนาดใหญ่สุดมีความยาวประมาณ 6 ซม. ได้รับความนิยมเลี้ยงเป็น ปลาสวยงามเพราะมีสีสันสวยงามและหายากในที่สุดในสกุลนี้

อาหารปลาหมูอารีย์ กินอะไร

ปลาหมูอารีย์ กินแพลงก์ตอนสัตว์ ตัวแมลง ขนาดเล็ก เป็นอาหาร

ถิ่นอาศัย

ปลาหมูอารีย์ มีถิ่นอาศัยในแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำโขง และสาขา

วิธีเลี้ยงปลาหมูอารีย์ในตู้ปลา

การเลี้ยงปลาหมูอารีย์ สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กร่วมกับปลาชนิดอื่นได้ ตกแต่งด้วยก้อนหินหรือขอนไม้ อุปนิสัยมักหลบตามที่หลบซ่อน วัสดุตกแต่งไม่ควรมีรูขนาดเล็ก เมื่อปลาตกใจ จะมุดเข้าไปติดแล้วออกไม่ได้

*ดูราคา อาหารปลาหมู อาหารเม็ดชนิดจมน้ำ ...

อ้างอิง: อรุณี รอดลอย. ๙๕ ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย ๙๕ ปี กรมประมง : กรมประมง; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2564.