ลองเลย!!

LAZADA 5.5

ช้อปสนุกทุกองศา!

5 -7 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

ปลาค้อสมเด็จพระเทพ ลักษณะ วิธีการเลี้ยง ปลาสวยงามไทย!

ปลาค้อสมเด็จพระเทพ (Crown Scaly Stream Loach)

ปลาค้อสมเด็จพระเทพ ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Schistura sirindhornae Suvarnaraksha, 2015 เป็นสัตว์น้ำในกลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Schistura ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Nemacheilidae

ปลาค้อสมเด็จพระเทพ มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Crown Scaly Stream Loach

ถิ่นอาศัย

ปลาค้อสมเด็จพระเทพ มีถิ่นอาศัย แพร่กระจายเฉพาะในลุ่มน้ำน่านตอนบนเท่านั้น บริเวณแหล่งน้ำที่เป็นต้นน้ำ คือลำธารบนภูเขาสูงที่ไหลมาจากน้ำตก จัดเป็นปลาที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำได้ เป็นสัตว์ถิ่นเดียวของประเทศไทย

อาหารปลาค้อสมเด็จพระเทพ กินอะไร

ปลาค้อสมเด็จพระเทพ ลักษณะ วิธีการเลี้ยง ปลาสวยงามไทย

ปลาค้อสมเด็จพระเทพ กินตัวอ่อนแมลงน้ำ และตะไคร่น้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปี 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยี การประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมงาน ได้ค้นพบปลาค้อชนิดใหม่จากการสํารวจในบริเวณลุ่มน้ำน่าน ถือเป็น ปลาค้อชนิดใหม่ของโลก เป็นปลานํ้าจืดตัวเล็กที่เป็นดัชนีความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและผืนป่า

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอพระราชทานนาม ชื่อพันธุ์ปลาค้อที่ค้นพบใหม่นี้ว่า “ปลาค้อสมเด็จพระเทพ” ซึ่งพระองค์ท่านทรงพระราชทานพระราชานุญาต และให้ทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ทั้งการขยายพันธุ์และการอนุรักษ์ เพื่อจัดทํารายงาน กราบบังคมทูลประกอบพระราชดำริต่อไป

ลักษณะ ปลาค้อสมเด็จพระเทพ

ลักษณะเด่น

ปลาค้อสมเด็จพระเทพ มีลักษณะเป็นปลาค้อที่มีขนาดใหญ่ มีความโดดเด่นจากปลาค้อชนิดอื่น ๆ ลำตัวมีสีน้ำตาล และมีลายรูปทางอิสระสีส้มสดคล้ายเสือ ส่วนท้ายทอยมีรูปสามเหลี่ยม ระหว่าง ตามีรูปร่างคล้ายมงกุฎสีส้ม เป็นที่มาของชื่อสามัญว่า “Crown Scaly Stream Loach

ลักษณะทั่วไป

ด้านล่างของปากมีแต้มสีดำ แถบดำที่บริเวณฐานของครีบหางเป็น พระจันทร์เสี้ยว แถบสีดำที่ฐานของครีบหลังยาวต่อเนื่องกัน ครีบทุกครีบสีใส ครีบหูและครีบท้องใส

ปัจจุบันปลาค้อสมเด็จพระเทพ พบเห็นได้ในปริมาณที่น้อยมาก ทางกรมประมงจึงมีนโยบายในการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์มาศึกษา ข้อมูลทางชีววิทยาเพื่อเพาะขยายพันธุ์ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

วิธีเลี้ยงปลาค้อสมเด็จพระเทพในตู้ปลา

การเลี้ยงปลาค้อสมเด็จพระเทพ สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กร่วมกับปลาชนิดอื่น ตกแต่งด้วยกรวดแม่น้ำและก้อนหิน อุปนิสัยชอบนอนนิ่ง ๆ บนพื้นกรวด.

อ้างอิง: อรุณี รอดลอย. ๙๕ ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย ๙๕ ปี กรมประมง : กรมประมง; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2564.

รายละเอียดเพิ่มเติม