Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓โรคนกแก้วที่พบบ่อย สาเหตุ อาการ วิธีรักษา การเลี้ยง ดูแล!

นกแก้วที่ป่วยมักไม่แสดงอาการให้เห็นเด่นชัด หากผู้เลี้ยงนกแก้วขาดความเอาใจใส่ กว่าจะมาถึงมือสัตวแพทย์ นกแก้วอาจป่วยมากแล้ว 

นกแก้วที่มีอาการอยากอาหารตามปกติ ไม่อาจบอกได้ว่าเป็นนกที่สุขภาพดี ความเครียดเป็นตัวการสําคัญที่โน้มนำให้นกแก้วเกิดโรคต่างๆ

โรคนกแก้ว

1. โรคนกแก้ว ที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ

โรคนกแก้วที่พบบ่อย สาเหตุ อาการ วิธีรักษา การเลี้ยงดูแล
source: catunited.com
 1. กลืนสิ่งแปลกปลอม เช่น สายยางป้อนอาหาร โดยมักพบในลูกนกแก้วที่ยังเป็นนกลูกป้อนอยู่ ดังนั้นการ ป้อนอาหารจึงต้องใช้ความระมัดระวัง และไม่ใช้สายยางป้อนอาหารที่เก่า เพราะอาจหลวม และหลุดลง คอได้ง่าย
 2. กระเพาะพักทะลุในลูกนก เนื่องจากการป้อนอาหารที่ร้อนเกินไป
 3. ภาวะไข่ค้าง พบในนกแม่สาวแรกรุ่น เพราะจะมีไข่ฟองโต

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. โรคนกแก้ว ที่เกิดจากการเลี้ยงที่ไม่เหมาะสม

 • ขาหักอันเนื่องจากถูกใส่ห่วงลวดและเกาะกับคอน
 • ขนร่วง อาจเกิดจากความเครียด ขาดสารอาหาร เป็นต้น
 • สารพิษ เช่นตะกั่ว สังกะสี เป็นต้น

3. โรคนกแก้ว ที่เกิดจากการติดเชื้อ

โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

โรคนกแก้วที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น เชื้อ Salmonella และ E.coli โดยนกจะมีอาการท้องเสีย หายใจลําบาก ม อาจมีอาการทางระบบประสาท ชักเกร็ง เป็นต้น

โรคติดเชื้อไวรัส

 • Herpes virus มักระบาด และตายอย่างรวดเร็วในนกที่อ่อนแอ
 • Psittacine beak and feather disease (PBFD) ก่อให้เกิดภาวะขนร่วง และขนใหม่งอกผิดปกติ ไวรัส กดภูมิคุ้มกัน ทำให้รกอ่อนแอ และเสียชีวิต
 • Proventricular dilatation disease (PDD) นกป่วยจะหิวตลอดเวลา แต่เมื่อกินจะขย้อนอาหารจน ผอมลงเรื่อยๆ อาจแสดงอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย
 • หู ทวารรวม
 • โรคติดเชื้อ Chlamydia นกมีอาการซึม น้ำหนักลด ปอดและตับอักเสบ สังเกตจากอุจจาระที่เป็นส่วนยูเรตมีสีเขียวเข้ม อาจพบเยื่อบุตาอักเสบ

โรคติดเชื้อรา

 • Aspergillus fumigates นกจะหายใจลำบาก หายใจแรง อ้าปากหายใจตลอดเวลา ร้องเสียงเปลี่ยนไปและตายเร็วมาก
 • Candida albican มักพบในนกลูกป้อน จะพบแผ่นผ้าสีขาวในช่องปาก และกระเพาะพัก โดยเฉพาะ นกที่เลี้ยงในสถานที่ที่มีความชื้นสูง และภาชนะที่ใช้ป้อนไม่สะอาด อาหารที่ปนเปื้อนเชื้อรา เป็นต้น

โรคติดเชื้อโปรโตซัว

 เช่น โรค Trichomoniasis จะเห็นก้อนหนองคล้ายเนยอยู่ในช่องคอลูกนก ขัดขวาง การกินอาหาร

4. โรคพยาธิในทางเดินอาหาร

5. โรคพยาธิภายนอก เช่น หมัด เหา ไร.

อ้างอิง: สพ.ญ.รัตนา เตชะเพิ่มผล โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

รายละเอียดเพิ่มเติม