ปลากะพงแดงหน้าตั้ง Emperor red snapper ปลาทะเลไทย!

ปลากะพงแดงหน้าตั้ง

ปลากะพงแดงหน้าตั้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Lutjanus sebae (Cuvier, 1816) อยู่ในสกุล Lutjanus 

ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Lutjanidae มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Emperor red snapper, King snapper

ถิ่นอาศัย

ปลากะพงแดงหน้าตั้ง มีถิ่นอาศัยพบกระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณแนวปะการังและชายฝั่งของอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน อินโดแปซิฟิก ตอนใต้ทะเลแดง แอฟริกาตะวันออก ออสเตรเลียตอนใต้ และทะเลญี่ปุ่น.

ลักษณะ ปลากะพงแดงหน้าตั้ง

ปลากะพงแดงหน้าตั้ง Emperor red snapper ปลาทะเลไทย

ปลากะพงแดงหน้าตั้ง มีลักษณะรูปร่างป้อมสั้น ด้านข้างแบน ส่วนของท่อนหางยาว หัวโต บริเวณหัวส่วนบนมีลักษณะลาดชัน นัยน์ตามีขนาดใหญ่ ครีบหลังมีฐานยาว ปลายเรียวแหลม ครีบก้นอยู่ใกล้กับคอดหางและมีส่วนปลายแหลม ครีบหางยาวและเว้าลึก

รายละเอียดเพิ่มเติม

สีจะเข้มหรือจางขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของปลา ขณะที่เป็นปลาวัยอ่อนลำตัวจะมีสีชมพูและมีแถบสีดำเข้ม 3 แถบ พาดบริเวณส่วนหน้าผ่าน นัยน์ตาไปจนบริเวณคาง ข้างลำตัวบริเวณครีบหู และข้างลำตัวโค้งจากบริเวณครีบหลัง ตอนที่ 2 ไปจรดท่อนหาง

เมื่อปลาโตขึ้น บริเวณส่วนหัวลาดชันขึ้น แถบดังกล่าวจะกลาย เป็นสีแดงและเริ่มลดขนาดลง และเมื่อเจริญเติบโตเต็มวัย แถบสีดังกล่าวจะค่อยๆ เลือนจาง จนหายไป เมื่อปลาโตเต็มที่ เหลือแต่เพียงเป็นจุดสีแดงเรื่อๆ บนพื้นลำตัวสีขาวอมแดงเท่านั้น

ปลากะพงแดงหน้าตั้ง มีความยาวประมาณเฉลี่ย 30-60 เซนติเมตร พบขนาดใหญ่ที่สุดขนาด 116 เซนติเมตร น้ำหนักราว 32.7 กิโลกรัม มีอายุสูงสุดถึง 40 ปี ในวัยเด็กมักอาศัยอยู่คู่กับเม่นทะเล โดยจ่ายผ่านไปมาระหว่างขนของเม่นทะเล เพื่อป้องตัวกันจากนักล่า เป็นปลาที่นิยมรับมาบริโภค รวมทั้งเลี้ยงเป็นปลาสวยงามด้วย

อ้างอิง: 95ชนิด ปลาสวยงามทะเล 95ปี กรมประมง

รายละเอียดเพิ่มเติม