ลองเลย!!

LAZADA 5.5

ช้อปสนุกทุกองศา!

5 -7 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓ปลาหมอสี อิเล็คทริคบลู (Electric Blue Hap) สายพันธุ์เดิม!

ปลาหมอสี อิเล็คทริคบลู

ปลาหมอสี อิเล็คทริคบลู ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Scienochromis ahli หรือ Scienochromis fryeri อยู่ในสกุลไซโนโครมิส (Scienochromis) ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Cichlidae 

มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Electric Blue Hap Cichlid ชื่อการค้าว่า  อิเล็คทริคบลู, Haplochromis Electric Blue, Haplochromis jacksoni

.แอ็คเซลส์และเทวาวาส ตั้งชื่อสกุลนี้ เมื่อ ค.ศ. 1989 โดยเปลี่ยนจากปลาหมอสีเดิมที่ให้ชื่อวิทยาศาสตร์ไว้ว่า แฮพโลโครมิส อาลี (Haplochromis ahli) 

ปลาหมอสี อิเล็คทริคบลู (Electric Blue Hap) สายพันธุ์เดิม
Photo by Edithsme

โดยผู้ตั้งเห็นว่า ปลาตัวนี้มีกระดูกขากรรไกรล่างอยู่ในแนวนอน ผิดแผกไปจาก สกุลแฮฟโลโครมิส สกุล Scienochromis และสายพันธุ์ที่มีการพัฒนาลวดลาย และสีสัน (Hybrid) ที่มีการจัดประกวดในประเทศไทย เช่น Fryeri, Abli, Snow White, Fryeri OB

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะทั่วไป

ลําตัวยาวเรียวและแบนข้าง ครีบหางมีขนาดใหญ่และมีปลายครีบตัดตรง สีของปลาขึ้นกับถิ่นที่อยู่ของมัน ถ้าเป็นปลาจากแหล่งชีวีรี ลำตัวจะเป็นสีน้ำเงินสด และมีแถบดำจาง ๆ ขวางลำตัว ปรากฏให้เห็น โดยเฉพาะตอนใกล้คอดหางจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

บริเวณจะงอยปากและแก้ม จะมีสีน้ำเงินเป็นประกาย เหมือนเงาของโลหะ บางตัวมีแถบสีขาวตามแนว สันหัวถึงกระโดง ครีบกระโดงมีขอบสีฟ้าปลายครีบมีจุดและเส้นสีขาว ตะเกียบ มีขอบสีขาว ครีบก้นสีส้มแดง ขนาดตัวผู้มีความยาวสุด 20 เซนติเมตร ตัวเมีย มีความยาวสุด 12 เซนติเมตร หลังจากผสมพันธุ์แล้วตัวเมียจะอมไข่และซ่อนตัว อยู่ตามโขดหิน กินปลา ขนาดเล็ก จึงจัดอยู่ใน พวกปลากินเนื้อ.

อ้างอิง: อรุณี รอดลอย, สมรัฐ สร้อยสุวรรณ. 2563. มาตรฐานสายพันธุ์และเกณฑ์การตัดสินการประกวด ปลาหมอสี สายพันธุ์เดิม ในประเทศไทย. กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ; กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด; กรมประมง

รายละเอียดเพิ่มเติม