Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓งานประกวดปลาสวยงาม ตลาดปลาจตุจักร 2565 (มี.ค.-เม.ย.)!

กรมประมง ร่วมกับตลาดปลาจตุจักร กรุงเทพฯ และภาคเอกชนจัดประกวดปลาสวยงาม งาน “ประกวดปลาสวยงาม ตลาดจตุจักร” ประกวดปลากัดสวยงาม, ประกวดปลาหมอสี Crossbreed, ประกวดปลาหางนกยูง และ ประกวดปลาทอง

กรมประมง ร่วมกับ ตลาดปลาจตุจักร จัดงาน "ประกวดปลาสวยงาม ตลาดปลาจตุจักร" เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวยงามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจปลาสวยงามของไทยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดปลากัดสวยงาม ปลาหมอสีครอสบรีด ปลาหางนกยูง และปลาทอง ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับการจัดแสดงนิทรรศการของกรมประมงและการออกร้านจำหน่ายปลาสวยงาม

งานประกวดปลาสวยงาม ตลาดปลาจตุจักร 2565

นอกจากการจัดประกวดปลาสวยงามแล้ว กรมประมงได้มีการจัดนิทรรศการด้านประมงในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์ปลาสวยงาม การผลิตอาหารปลาสวยงามอย่างง่ายด้วยอุปกรณ์ในครัวเรือน การขึ้นทะเบียน GAP เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดให้บริการคลินิกโรคสัตว์น้ำเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์น้ำ และการตรวจโรคสัตว์น้ำเบื้องต้น บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1, ทบ.2) รวมถึง การเปิดร้าน Fisherman Shop เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากชาวประมง และเกษตรกรที่มีคุณภาพ ราคาถูก และผ่านมาตรฐานการรับรองจากกรมประมง.

งานประกวดปลาสวยงาม ตลาดปลาจตุจักร 2565

งาน “ประกวดปลาสวยงาม ตลาดจตุจักร” แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

 1. ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2565 จัดประกวดปลากัดสวยงาม (3 ประเภท 14 รุ่น) และปลาหมอสี Crossbreed (7 รุ่น)
 2. ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2565 จัดประกวดปลาหางนกยูง (8 รุ่น) และปลาทอง (3 รุ่น)

ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน)  พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
 • ชมเชย รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

ช่องทางการรับสมัคร

 • สมัครได้ที่ ตลาดปลาจตุจักร - Fish Market Online  Line : fishmarketonline ( ID Line : @fishmarket) - สมัครได้ทุกปลาสวยงาม ยกเว้น ปลาหมอสีครอสบรีด
 • กรมประมง รับสมัครที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ 025791862 หรือภาณุวัฒน์ พวงทอง โทร.0845560212 สมัครได้ทุกปลาสวยงาม ยกเว้น ปลาหมอสีครอสบรีด
 • ปลาทองสมัครได้ที่ บ.ไวท์เครน ตลาดจตุจักร คุณเสือ โทร. 02-2726041-5
 • ปลาหมอสี Crossbreed สมัครได้ที่ อาจารย์ เรือง ประธานชมรมผู้พัฒนาปลาหมอครอสบรีดประเทศไทย  โทร. 0870516506
 • ปลาหางนกยูง สมัครได้ที่ เบอร์ติดต่อ 0949388899

เตรียมปลามาประกวดกัน แล้วพบกัน ผู้เข้าร่วมงานอย่าลืมรักษาระยะห่างตามมาตรการการป้องกันโรคด้วยนะครับ

งานประกวดปลากัด

งานประกวดปลากัด ตลาดปลาจตุจักร

ประกวดปลากัด ที่รับประกวด มี 3 ประเภท รวม 14 รุ่น

Division A (Short fin class)

 • A1 ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางพัด หางโพธิ์ รวมทุกประเภทสี (PK OPEN)
 • A2 ปลากัดครีบสั้น ทางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง สีเดี่ยว (HMPK SOLID COLOR)
 • A3 ปลากัดครีบสั้น ทางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง ประเภท โค่ย นีโม่ กาแล็คซี่ แคนดี้
 • A4 ปลากัดครีบสั้น ทางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง สีผสม (HMPK OPEN COLOR)
 • A5 ปลากัดครีบสั้น นางมงกุฎ รวมทุกประเภทสี (CTPK OPEN)
 • A6 ปลากัดครีบสั้น นางคู่ รวมทุกประเภทสี (DTPK OPEN)

Division B (Long fin class)

 • B1 ปลากัดครีบยาว หางพู่กัน รวมทุกประเภทสี (VT OPEN)
 • B2 ปลากัดครีบยาว หางมงกุฎ รวมทุกประเภทสี (CT OPEN)
 • B3 ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว หางพระจันทร์ครึ่งดวง รวมทุกประเภทสี (HM OPEN)
 • B4 ปลากัดครีบยาว หางคู่ รวมทุกประเภทสี (DT OPEN)

Division C (Optional class)

 • C1 ปลากัดยักษ์ ทุกประเภททาง ทุกประเภทสี (GIANT OPEN)
 • C2 ปลากัดดาวรุ่ง ทุกประเภททาง ทุกประเภทสี (JUNIOR OPEN)
 • C3 ปลากัดเพศเมีย ทุกประเภททาง ทุกประเภทสี (FEMALE OPEN)
 • C4 ปลากัดลวดลายสีธงชาติไทย ทุกประเภทหาง (THAI FLAG OPEN)

**หมายเหตุการส่งปลากัดเข้าประกวด

- ขนาดปลากัดวัดจากปากถึงโคนหาง

 • ปลากัดครีบสั้นขนาด 1 นิ้ว 4 หุน ขึ้นไป ยกเว้นประเภท A5 และ A6 ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน ขึ้นไป
 • ปลากัดครีบยาวและตัวเมียขนาด 1 นิ้ว 3 หุน ขึ้นไป
 • ปลากัดยักษ์ ขนาด 2 นิ้ว 2 หุน ขึ้นไป ปลากัดดาวรุ่ง ขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว 1 หุน

- ภาชนะที่ใช้ใส่ปลากัดคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ยืมใช้ ไม่ต้องนำมาเอง

- คณะกรรมการได้จัดเตรียมน้ำใส่ปลาไว้ให้แล้ว และอนุญาตให้เจ้าของปลา จัดเตรียมน้ำมาเองได้ (น้ำสำหรับปลาที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นน้ำใสไม่มีสีเท่านั้น)

รางวัลการประกวดปลากัดสวยงาม

 • รางวัลชนะเลิศ : ด้วยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัล 3,000 บาท (1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ด้วยรางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท (1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 1,000 บาท (1 รางวัล)
 • รางวัลชมเชย : ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 500 บาท (2 รางวัล)

คณะกรรมการตัดสิน 3 ท่าน

 • คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมประมง
 • ภาคเอกชน

*ตัดสินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานปลากัดสวยงามในประเทศไทยกรมประมง (ฉบับปรับปรุง ปี 2559)

กฎเกณฑ์ และกําหนดการต่าง ๆ

 • จำนวนปลาแต่ละประเภทต่ำกว่า 30 ตัว คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ จะมอบเฉพาะด้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตรเท่านั้น
 • วันส่งปลาประกวด 24 มีนาคม 65 เวลา 13.00 น. - 18.00 น. ณ ลานจอดรถ ตลาดปลาจตุจักร
 • วันตัดสิน 25 มีนาคม 65 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
 • วันรับปลากลับ 27 มีนาคม 65 เวลา 15.00 น. - 18.00 น.
 • ค่าสมัครประกวดปลากัด ตัวละ 150 บาท
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2565 ขอแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ Facebook : ตลาดปลาจตุจักร - Fish Market Online ua: Line ID: @fishmarket
 • โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีออมทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวัน ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 869-002365-3
 • โอนชำระ และส่งหลักฐานโอนเงินภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565 หากเลยกำหนดวันดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการส่งปลาเข้าประกวดโดยทันที
 • สมัคร และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมกรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่ Facebook: nannuanoçons - ตลาดปลาออนไลน์, Line: fishmarketonline (ID Line: @fishmarket)
 • ทางตลาดปลาจตุจักรจะแจ้งตอบรับการลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ท่านติดต่อมา (Facebook หรือ Line) เพื่อใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันส่งปลาเข้าประกวด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Facebook : ตลาดปลาจตุจักร – Fish market Online - และ Line ID : @ตลาดปลา
 • Facebook : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม และพรรณไม้น้ำ โทร.02-579-1862.

การประกวดปลาทอง

งานประกวดปลาทอง ตลาดปลาจตุจักร

รุ่นปลาทอง ที่รับประกวด รวม 3 รุ่น

 1. ปลาสิงห์รวม (สิงห์ สิงห์ญี่ปุ่น สิงห์ลูกผสม)
 2. ปลาทองออรันดา รวมทุกประเภท
 3. Open ทุกประเภทยกเว้นประเภทที่ 1-2

**หมายเหตุ : 1. ขนาดตู้ที่ใช้ ขนาด 24 นิ้ว 2. ขนาด 4 นิ้ว โดยประมาณบวกลบได้ ไม่มีการวัดขนาด ปลาต้องว่ายน้ำและทรงตัวดี ในตู้ขนาด 24 นิ้ว

รางวัลการประกวดปลาทอง

 • รางวัลชนะเลิศ: ด้วยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัล 3,000 บาท (1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท (1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2: ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 1,000 บาท (1 รางวัล)
 • รางวัลชมเชย: ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 500 บาท (2 รางวัล)

คณะกรรมการตัดสิน 3 ท่าน

 1. กรมประมง
 2. ภาคเอกชน
 3. ตลาดปลาจตุจักร

กฎเกณฑ์ และกําหนดการต่าง ๆ

 • จำนวนปลาที่ส่งเข้าประกวดแต่ละกลุ่มหากมีจำนวนต่ำกว่า 30 ตัว จะมอบเฉพาะด้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตรเท่านั้น
 • วันส่งปลาประกวด 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ลานจอดรถ ตลาดปลาจตุจักร
 • วันตัดสิน 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 16.00 น.
 • วันรับปลากลับ 3 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. - 18.00 น.
 • ค่าสมัครประกวดปลาทอง ตัวละ 200 บาท
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2565 ขอแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ Facebook : ตลาดปลาจตุจักร - Fish market Online และ Line ID : @fishmarket
 • โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีออมทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวัน ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 869-002365-3
 • โอนชำระ และส่งหลักฐานโอนเงินภายในวันที่ 20 มีนาคม 2555 หากเลยกำหนด วันดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการส่งปลาเข้าประกวดโดยทันที
 • สมัคร และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมกรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วนแล้ว ส่งมาที่ Facebook : ตลาดปลาจตุจักร - Fish Market Online, Line: fishmarketonline ( ID Line : @fishmarket)
 • ทางตลาดปลาจตุจักรจะแจ้งตอบรับการลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ท่านติดต่อเข้ามา (Facebook หรือ Line) เพื่อใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันส่งปลาเข้าประกวด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Facebook : ตลาดปลาจตุจักร - Fish market Online และ Line ID : @fishmarket
 • Facebook : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม และพรรณไม้น้ำ โทร.02-579-1862.

การประกวดปลาหางนกยูง

งานประกวดปลาหางนกยูง ตลาดปลาจตุจักร

รุ่นปลาหางนกยูง ที่รับประกวด รวม 8 รุ่น

 1. โมเซค (mosaic) : ลักษณะเฉพาะ ลำตัวมีลายหรือไม่มีลายก็ได้ ส่วนนางต้องมี ลายโมเสคเล็กหรือใหญ่ก็ได้ กระจายอยู่ทั่วบริเวณหาง
 2. ทักซิโด้ (Tuxedo/Half black) : ลักษณะเฉพาะ ลําตัวจากบริเวณกึ่งกลางลํา ตัวไปสุดโคนหางมีสีดำ หรือสีน้ำเงินเข้ม ลำตัวอาจจะมี ความแวววาว (แพลททินั่ม) ได้ แต่ส่วนของแพลททินั่มไม่ควรปนเปื้อนอยู่ในช่วงสีดำ
 3. กราซ (Grass) : ลักษณะเฉพาะ ลําตัวมีสีใดก็ได้ บนลำตัวมีมาร์กข้างลำตัวทั้ง สองข้าง ส่วนหางมีสีสว่าง มีจุดขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วหาง และมีจุดสม่ำเสมอกัน คล้ายลักษณะดอกหญ้า
 4. อัลบิโน่ (Albino) : ลักษณะเฉพาะ มีตาสีแดงเท่านั้น (ปลาเผือก) ลำตัวและ/หรือ หางมีลายหรือไม่มีก็ได้
 5. อัลบิโน่ ฟูลเรด (Albino Full red) : ลักษณะเฉพาะ มีสีลำตัวและหางเป็นสีแดง สีเขียวและมีตาสีแดง
 6. คอบบร้า/สเนคสกิน (Cobra or Snake skin) : ลักษณะเฉพาะลำตัวมีลาย คล้ายหนังงู ลวดลายสม่ำเสมอ ชัดเจนตลอดลำตัว ครีบหางต้องมีลายเท่านั้น
 7. รวมสายพันธุ์หางใหญ่ : ลักษณะที่ไม่จัดอยู่ใน 6 สายพันธุ์ข้างต้น ที่มีลักษณะทาง LŨu Delta Tail, Fan Tail, Round Tail ou Japan blue, solid color เป็นต้น
 8. รวมสายพันธุ์หางเล็ก : ลักษณะที่ไม่จัดอยู่ใน 7 สายพันธุ์ข้างต้น รวมทุกประเภท ครีบหางที่เป็นลักษณะอื่น เช่น ก้านร่ม (merah), คับเบิ้ลซอร์ค (Double Sword), สเปียเทล (Spear Tail), พินเทล (Pin Tail), สมอลราวค์เทล (Small Round Tail) ฯลฯ.

**หมายเหตุการส่งปลาหางนกยูงเข้าประกวด

 • ปลาหางนกยูงที่ส่งเข้าประกวดต้องมีปลาเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว ชนิดสายพันธุ์เดียวกันอยู่ในตู้เดียวกัน
 • ปลาเพศเมียที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีขนาดไม่เล็กจนเกินไป และต้องมีขนาด และสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับปลาเพศผู้
 • ปลาหางนกยูงทุกประเภท การตัดสินพิจารณาเฉพาะเพศผู้เท่านั้น
 • ปลาหางนกยูง คณะกรรมการได้จัดเตรียมตู้ขนาด 4×738 นิ้ว พร้อมฝาปิด และชุดกรองฟองน้ำทุก คณะกรรมการอนุญาตให้เจ้าของปลาเตรียมน้ำมาเองได้
 • จำนวนปลาที่ส่งเข้าประกวดแต่ละประเภท ต้องไม่ต่ำกว่า 20 ตู้ จึงมีการมอบเงินรางวัล
 • ค่าเนินการตัดสินโดยใช้มาตรฐานสายพันธุ์ และเกณฑ์การตัดสิน ปลาหางนกยูงในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงปี 2558)

รางวัลการประกวดปลาหางนกยูง

 • รางวัลชนะเลิศ: ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัล 3,000 บาท (1 รางวัล)
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท (1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 1,000 บาท (1 รางวัล)
 • รางวัลชมเชย: ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 500 บาท (2 รางวัล)

คณะกรรมการตัดสิน 3 ท่าน

 • กรมประมง
 • ภาคเอกชน.

กฎเกณฑ์ และกำหนดการต่าง ๆ

 • จำนวนปลาที่ส่งเข้าประกวดแต่ละกลุ่มหากมีจำนวนต่ำกว่า 20 ตู้ จะมอบเฉพาะด้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตรเท่านั้น
 • วันส่งปลาประกวด 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ลานจอดรถ ตลาดปลาจตุจักร
 • วันตัดสิน 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 16.00 น.
 • วันรับปลากลับ 3 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. - 18.00 น.
 • ค่าสมัครประกวดปลาหางนกยูง ตู้ละ 150 บาท
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2565 ขอแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ Facebook : ตลาดปลาจตุจักร – Fish market Online และ Line ID : @fishmarket
 • โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีออมทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวัน ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 869-002365-3
 • โอนชำระ และส่งหลักฐานโอนเงินภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565 หากเลยกำหนดวันดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการส่งปลาเข้าประกวดโดยทันที
 • สมัคร และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมกรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่ Facebook : ตลาดปลาจตุจักร - Fish market online, Line: fishmarketonline (ID Line: @fishmarket)
 • ทางตลาดปลาจตุจักรจะแจ้งตอบรับการลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ท่านติดต่อ เข้ามา (Facebook หรือ Line) เพื่อใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันส่งปลาเข้าประกวด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Facebook : ตลาดปลาจตุจักร - Fish market Online และ Line ID : @fishmarket
 • Facebook : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม และพรรณไม้น้ำ โทร.02-579-1862.

การประกวดปลาหมอสี crossbreed

งานประกวดปลาหมอสี ตลาดปลาจตุจักร

รุ่นปลาหมอสี crossbreed ที่รับประกวด รวม 7 รุ่น

 1. ฟลาวเวอร์ฮอร์น(Flowerhorn) ขนาด ไม่เกิน 6 นิ้ว
 2. ฟลาวเวอร์ฮอร์น(Flowerhorn) ขนาค 6 – 7.5 นิ้ว
 3. ฟลาวเวอร์ฮอร์น(Flowerhorn) ขนาด 7.5 นิ้วขึ้นไป
 4. ปลาหมอครอสบรีดรวมทุกสายพันธุ์ ช็อตบอดี้ (Shortbody) ขนาด 3 นิ้วขึ้นไป
 5. ปลาหมอครอสบรีดรวมทุกสายพันธุ์(Open) ขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว
 6. ปลาหมอครอสบรีดรวมทุกสายพันธุ์(Open) ขนาด 5 นิ้วขึ้นไป
 7. Golden Base รวมทุกสายพันธุ์(GB) ขนาด 5 นิ้วขึ้นไป

รางวัลการประกวดปลาหมอ crossbreed

 • รางวัลชนะเลิศ: ด้วยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัล 3,000 บาท (1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1: ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาท (1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2: ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 1,000 บาท (1 รางวัล)
 • รางวัลชมเชย: ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 500 บาท (2 รางวัล)

คณะกรรมการตัดสิน

 • ชมรมผู้นิยมปลาสวยงามประเทศไทย
 • กรมประมง
 • ชมรมผู้พัฒนาสายพันธุ์ปลาหมอครอสบรีดประเทศไทย

กฎเกณฑ์ และกำหนดการต่าง ๆ

 • จำนวนปลาที่ส่งเข้าประกวดแต่ละกลุ่ม หากมีจำนวนต่ำกว่า 15 ตัว จะมอบเฉพาะถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตรเท่านั้น
 • วันส่งปลาประกวด 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ลานจอดรถ ตลาดปลาจตุจักร
 • วันตัดสิน 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • วันรับปลากลับ 27 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. - 18.00 น.
 • ค่าสมัครประกวดปลาหมอ Crossbreed ตัวละ 300 บาท
 • สมัครได้ที่ อาจารย์เรือง ติดต่อทางโทรศัพท์เท่านั้น หมายเลข 087-051-6506
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • อาจารย์เรือง โทร. 087-051-6506
 • Facebook : ตลาดปลาจตุจักร - Fish market Online
 • LINE fishmarketonline [ ID : @fishmarket ]
 • โทร. 02-618-3333 ต่อ 603.

อ้างอิง: กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม