วิธีเลี้ยงปลาหางนกยูง ให้กินอาหารอะไร เปลี่ยนน้ำบ่อยแค่ไหน..

ปลาหางนกยูง เป็นหนึ่งในปลาสวยงามขนาดเล็กที่มีสีสันสวยงาม เลี้ยงง่าย และสนุกที่สุด สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงปลาสวยงาม ทั้งในตู้ปลาและอ่างปลา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีเด็กเล็กในบ้าน ปลาหางนกยูงสามารถออกลูกเป็นตัว ออกลูกได้ประมาณเดือนละครั้ง

หลายท่านอาจคุ้นเคยกันว่า ปลาหางนกยูง เป็นปลาสวยงามที่มีความอดทน แข็งแรง และไม่ต้องดูแลมาก ต้องการความดูแลบ้างเพียงเล็กน้อย เพื่อให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

วิธีเลี้ยงปลาหางนกยูง

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการ เลี้ยงปลาหางนกยูง ให้สมบูรณ์แข็งแรง สีสันสวยงาม

วิธีเลี้ยงปลาหางนกยูง ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยแค่ไหน กินอาหารอะไร

คุณภาพน้ำ มีความสำคัญสูงสุด ในการส่งเสริมสุขภาพของปลาหางนกยูงของคุณ ลูกปลาหางนกยูงจะโตเร็ว และพัฒนาได้ดีขึ้นในน้ำสะอาด

ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยแค่ไหน?

ดังนั้น เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำ จึงควรเปลี่ยนน้ำบ่อย ยิ่งโตเร็ว หากเป็นตู้ปลาขนาดเล็ก ให้เปลี่ยนถ่ายน้ำ ประมาณหนึ่งในสามของตู้ปลาทุกสัปดาห์

และหากเป็นตู้ปลาขนาดใหญ่ ก็ให้เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์เว้นสัปดาห์ เพื่อจะกำจัดไนเตรต และจะช่วยทำให้ปลาหางนกยูงสมบูรณ์แข็งแรง โตเร็ว สีสันสดใสสวยงาม

อาหารปลาหางนกยูง

อาหารปลาหางนกยูง ต้องการแหล่งอาหารทั้งจากสัตว์และพืชเพื่อความอยู่รอด ดังนั้นเพื่อให้ปลาหางนกยูงเติบโตอย่างเหมาะสมตามธรรมชาติ ควรได้กินอาหารทีละน้อยๆ แต่ให้บ่อยๆ

สำหรับปลาเด็ก ควรให้อาหาร ประมาณ 4-8 ครั้งต่อวัน และเมื่อปลาหางนกยูงมีอายุมากขึ้น จำนวนการให้อาหารก็จะลดลงเหลือหนึ่งหรือสองครั้งต่อวัน

อาหารที่ปลาหางนกยูงชอบกิน อาหารสด เช่น ไรแดง หนอนจิ๋ว ไส้เดือนน้ำ ลูกไรทะเลขนาดเล็ก เป็นต้น แต่ คุณสามารถให้กิน อาหารเม็ดปลาหางนกยูง (โดยเฉพาะ) ของ อาหารปลาหางนกยูงฮิคาริ Hikari Fancy Guppy

การให้อาหารเม็ดกับปลาหางนกยูง นอกจากเพื่อความสะดวก สะอาด ปลอดภัย แต่ยังได้คุณค่าโภชนาการอาหารที่ใกล้เคียงกับอาหารสด ได้รับสารอาหารครบถ้วน รวมถึงกรดอะมิโนพิเศษที่จำเป็นต่อการมีชีวิตที่ยืนยาว มีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง สีสันสวยงาม

หากเลี้ยงปลาหางนกยูงร่วมกับปลาชนิดอื่น ถ้าปลานกยูงออกลูกมา ควรแยกลูกปลาไปเลี้ยงในตู้แยกหรือตู้เพาะพันธุ์จนกว่าลูกปลาจะโต เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาอื่นไล่กินลูกปลาหางนกยูง

หรือถ้าสังเกตเห็นว่า แม่ปลาหางนกยูงท้องแก่ใกล้คลอดเต็มที่แล้ว ก็ให้แยกแม่ปลาหางนกยูงออกมาไว้ในตู้เพาะพันธุ์ก็ได้

source: petdator