✓ปลาจิ้งจกแดง (ปลาจิ้งจกลายเลอะ) ลักษณะ อาหาร วิธีเลี้ยง

*ดูราคา อาหารปลา อุปกรณ์เลี้ยงปลาสวยงาม ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ปลาจิ้งจกแดง (ปลาจิ้งจกลายเลอะ) ลักษณะ ถิ่นอาศัย วิธีเลี้ยง

ปลาจิ้งจกแดง (Lizard Loach, Gecko Loach)

ปลาจิ้งจกแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Homaloptera ogilviei Alfred, 1967 เป็นสัตว์น้ำในกลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Homaloptera ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Balitoridae

ปลาจิ้งจกแดง มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Lizard Loach, Gecko Loach และยังมีชื่ออื่น คือ ปลาจิ้งจกลายเลอะ

ลักษณะ ปลาจิ้งจกแดง

ลักษณะทั่วไป

ปลาจิ้งจกแดง มีลักษณะลายสีน้ำตาลแดง เป็นปล้อง และกลุ่มไม่เป็นระเบียบ ครีบอกและ ครีบท้องสีแดง มีขนาดเล็กกว่าชนิดอื่น ๆ ในสกุล

อาหารปลาจิ้งจกแดง กินอะไร

ปลาจิ้งจกแดง กินแมลงน้ำ แพลงก์ตอน ตัวอ่อนแมลงน้ำ

ถิ่นอาศัย

ปลาจิ้งจกแดง มีถิ่นอาศัยในลำธารหรือแม่น้ำ ที่น้ำไหลเอื่อย ที่พื้นท้องน้ำมีพืชน้ำ รากไม้ และเศษใบไม้ ทับถม แถบมาเลเซีย และเกาะบอร์เนียวตะวันออก

วิธีเลี้ยงปลาจิ้งจกแดง ในตู้ปลา

การเลี้ยงปลาจิ้งจกแดง สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กที่ตกแต่งด้วยก้อนหิน และขอนไม้

*ดูราคา อาหารปลา อุปกรณ์เลี้ยงปลาสวยงาม ...

อ้างอิง: อรุณี รอดลอย. ๙๕ ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย ๙๕ ปี กรมประมง : กรมประมง; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2564.