✓ปลาหมูน่าน ลักษณะ วิธีเลี้ยง กินอะไร แตกต่าง ปลาหมูอารีย์

ปลาหมูน่าน ลักษณะ วิธีเลี้ยง กินอะไร แตกต่าง ปลาหมูอารีย์

ปลาหมูน่าน (Mekong clawn loach)

ปลาหมูน่าน ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Ambastaia nigrolineata Kottelat & Chu, 1987 เป็นสัตว์น้ำในกลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Ambastaia ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Botiidae

ปลาหมูน่าน มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Mekong clawn loach

ลักษณะ ปลาหมูน่าน

ลักษณะทั่วไป

ปลาหมูน่าน มีลักษณะรูปร่างและสีสันคล้ายคลึง ปลาหมูอารีย์ (Ambastaia sidthimunki) ซึ่งเป็นปลาที่อยู่ในสกุลเดียว กัน แต่ปลาหมูน่านลายจะเป็นแถบยาว เมื่อปลามีขนาดใหญ่ขึ้น ลายตามยาวจะขาดเป็นท่อน ๆ และจะเกิดลายขวาง เพิ่มมากขึ้น โดยที่ลายแถบของปลาหมูน่านจะมีราว 8-10 แถบ ในขณะที่ ปลาหมูอารีย์ซึ่งจะมีแค่ 5-8 แถบ

ดังนั้นเมื่อมองด้วยตาเปล่าแล้วจะพบว่า ลายเส้นของปลาหมูน่านจะใหญ่และหนากว่าของปลาหมูอารีย์ อีกทั้ง เมื่อโตเต็มที่แล้วจะมีขนาดลำตัวใหญ่กว่าปลาหมูอารีย์ คือ ขนาดเฉลี่ย ความยาวประมาณ 10 ซม.

อาหารปลาหมูน่าน กินอะไร

ปลาหมูน่าน กินตัวอ่อนแมลงน้ำ หนอนและซากสัตว์

ถิ่นอาศัย

ปลาหมูน่าน มีถิ่นอาศัยพบที่แม่น้ำว้า อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

วิธีเลี้ยงปลาหมูน่านในตู้ปลา

การเลี้ยงปลาหมูน่าน สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กร่วมกับปลาชนิดอื่นได้ ตกแต่งด้วยก้อนหินหรือขอนไม้ อุปนิสัยมักหลบตามที่หลบซ่อน วัสดุตกแต่งไม่ควรมีรูขนาดเล็ก เมื่อปลาตกใจจะมุดเข้าไปติดแล้วออกไม่ได้

อ้างอิง: อรุณี รอดลอย. ๙๕ ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย ๙๕ ปี กรมประมง : กรมประมง; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2564.

รายละเอียดเพิ่มเติม