ปลาหมูน่าน ลักษณะ วิธีเลี้ยง กินอะไร แตกต่าง ปลาหมูอารีย์ !

ปลาหมูน่าน (Mekong clawn loach)

ปลาหมูน่าน ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Ambastaia nigrolineata Kottelat & Chu, 1987 เป็นสัตว์น้ำในกลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Ambastaia ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Botiidae

ปลาหมูน่าน มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Mekong clawn loach

ถิ่นอาศัย

ปลาหมูน่าน มีถิ่นอาศัยพบที่แม่น้ำว้า อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

อาหารปลาหมูน่าน กินอะไร

ปลาหมูน่าน ลักษณะ วิธีเลี้ยง กินอะไร แตกต่าง ปลาหมูอารีย์

ปลาหมูน่าน กินตัวอ่อนแมลงน้ำ หนอนและซากสัตว์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดังนั้นเมื่อมองด้วยตาเปล่าแล้วจะพบว่า ลายเส้นของปลาหมูน่านจะใหญ่และหนากว่าของปลาหมูอารีย์ อีกทั้ง เมื่อโตเต็มที่แล้วจะมีขนาดลำตัวใหญ่กว่าปลาหมูอารีย์ คือ ขนาดเฉลี่ย ความยาวประมาณ 10 ซม.

ลักษณะ ปลาหมูน่าน

ลักษณะทั่วไป

ปลาหมูน่าน มีลักษณะรูปร่างและสีสันคล้ายคลึง ปลาหมูอารีย์ (Ambastaia sidthimunki) ซึ่งเป็นปลาที่อยู่ในสกุลเดียว กัน แต่ปลาหมูน่านลายจะเป็นแถบยาว เมื่อปลามีขนาดใหญ่ขึ้น ลายตามยาวจะขาดเป็นท่อน ๆ และจะเกิดลายขวาง เพิ่มมากขึ้น โดยที่ลายแถบของปลาหมูน่านจะมีราว 8-10 แถบ ในขณะที่ ปลาหมูอารีย์ซึ่งจะมีแค่ 5-8 แถบ

วิธีเลี้ยงปลาหมูน่านในตู้ปลา

การเลี้ยงปลาหมูน่าน สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กร่วมกับปลาชนิดอื่นได้ ตกแต่งด้วยก้อนหินหรือขอนไม้ อุปนิสัยมักหลบตามที่หลบซ่อน วัสดุตกแต่งไม่ควรมีรูขนาดเล็ก เมื่อปลาตกใจจะมุดเข้าไปติดแล้วออกไม่ได้

อ้างอิง: อรุณี รอดลอย. ๙๕ ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย ๙๕ ปี กรมประมง : กรมประมง; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2564.

รายละเอียดเพิ่มเติม